Corporate Back Office
linked infacebook

Overzicht

Overzicht

Het Corporate Back Office programma richt zich met name op verzuimpreventie als gevolg van oorzaak nummer 3 en 4 uit de top 5 van werk gerelateerd verzuim: Klachten aan de nek, schouders, armen, polsen, handen en de rug. In 2011 bezochten naar schatting 1,5 miljoen mensen met nek- en rugklachten een oefen- of fysiotherapeut. Dit is een onderschatting van het werkelijke aantal mensen met nek- en rugklachten. Een groot deel bezoekt geen therapeut. Het totale aantal mensen met nek- en rugklachten in Nederland wordt geschat op ruim 2,5 miljoen. Grote kans dus, dat er in uw organisatie mensen werkzaam zijn met nek- en rugklachten.


Het Corporate Back Office programma richt zich op het voorkomen van uitval en verzuim als gevolg hiervan. Daarnaast is er in dit programma ook aandacht voor armen, schouders, polsen en handen. Veel mensen die gedurende een groot deel van de werktijd achter een computer scherm werken krijgen klachten aan de armen of de bijbehorende gewrichten, wat kan leiden tot RSI en langdurig verzuim. Ons Corporate Back Office programma richt zich op het voorkomen en bestrijden van deze vormen van verzuim.