Overzicht

Overzicht

Het Corporate Conflict programma richt zich met name op verzuimpreventie als gevolg van conflicten op het werk. Conflicten op het werk zijn de hoofdoorzaak van werk gerelateerd verzuim. Het voorkomen van conflicten is niet altijd mogelijk en zelfs niet gewenst. Doordat conflicten ontstaan komt men vaak tot betere inzichten, ideeën en oplossingen. Het is wel mogelijk om beter om te gaan met conflicten als deze zich voordoen. In ons Corporate Conflict programma wordt hiervoor een model voor conflicten behandeld dat de basis vormt voor het programma.

  

Doel

Doel

Het belangrijkste doel van ons Corporate Conflict programma is het trainen van mensen in het beter leren omgaan met conflicten. Centraal hierbij staat de eigen reactie. Een conflict is wellicht niet te vermijden maar hoe jij daar zelf als persoon mee om gaat op het moment dat een conflict zich voor doet kun je (grotendeels) zelf bepalen. Door hierin een juiste of betere keuze te maken kan het verzuim en uitval als gevolg van conflicten op het werk beperkt worden. Behalve dat het nuttig is, is het programma ook leuk om te doen. Naast de behandeling van een conflict model bevat het Corporate Conflict Programma praktische oefeningen die leuk zijn om te doen en die ervoor zorgen dat de lesstof levendig blijft en daardoor langer beklijft. Hiermee wordt de organisatie ook aantrekkelijker voor werknemers.

 

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij de Taijiquan Academie voorop. Ons Corporate Conflict programma is samengesteld uit verschillende oefeningen die goed aansluiten bij de theorie en praktijk rondom conflicten. Het oefenen van verschillende situaties tussen de cursisten en het bepalen van de eigen reactie in het conflict en de effecten hiervan maken het programma leuk en leerzaam.

 

Voor wie?

Voor wie?

Het Corporate Conflict programma is toegankelijk voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met conflicten. Er worden geen speciale eisen gesteld aan opleidingsniveau, leeftijd of fysieke gesteldheid. De theorie en oefeningen kunnen door iedereen worden gevolgd en uitgevoerd.
Het programma is bedoeld voor minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers.

 

 

Programma

Programma

Het programma is gebaseerd op de conflictstijlen volgens het Thomas-Kilmann model:

  1. Doordrukken;
  2. Vermijden;
  3. Samenwerken;
  4. Toegeven;
  5. Compromis sluiten.

 

Dit model en de vijf bijbehorende stijlen worden tijdens de cursus behandeld aangevuld met praktische oefeningen. Daarnaast wordt in het programma ingegaan op de reactie die het conflict en de gekozen conflictstijl tot gevolg heeft bij jezelf en de ander. De cursisten krijgen tijdens het programma gerichte oefeningen om de negatieve gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken.

 

Van start

Locatie en tijd

Het Corporate Conflict programma kan In company worden gegeven of als los staande cursus. Raadpleeg voor de cursus dagen en tijden onze website. Indien het programma In company wordt gegeven adviseren we hiervoor drie dagdelen van drie uur te reserveren.

 

Van start

Bent u enthousiast geworden en wilt u ons Corporate Conflict programma In company laten verzorgen? Neem dan contact met ons op. Ook eventuele vragen of opmerkingen horen wij graag. Heeft u behoefte aan een advies gesprek, een programma op maat of vrijblijvende offerte? Laat het ons weten, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.