Overzicht

Overzicht

Blokkades voorkomen en verhelpen is een trainingsprogramma dat speciaal is ontwikkeld door de Taijiquan Academie. Het programma combineert de beste trainingsmethoden uit de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG), zoals Qigong en Taijiquan, gebaseerd op meer dan 25 jaar studie en onderzoek.

 

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunst stroomt de energie door ons lichaam. Indien een blokkade ontstaat in een van onze energie banen wordt de doorstroming van de energie daar belemmert, wat kan leiden tot stoornissen en gezondheidsproblemen. Tijdens de cursus wordt geleerd om dergelijke blokkades te voorkomen. Indien in het lichaam toch een blokkade ontstaat kan deze, met behulp van de technieken die in deze cursus worden aangeleerd, worden opgespoord en vervolgens verholpen. 

 

Het programma van Blokkades voorkomen en verhelpen bestaat uit drie onderdelen van ieder drie uur:

 1. Intern stretchen en ontspannen;
 2. Qigong therapie;
 3. Blokkades opsporen en verhelpen.

Ieder onderdeel bestaat uit praktische oefeningen die worden ondersteund met theorie. Het is de bedoeling dat cursisten tussen de onderdelen door zelf thuis oefenen. Bij ieder onderdeel wordt materiaal uitgereikt van de lesstof in PDF formaat, zodat de oefeningen en theorie thuis verder kunnen worden bestudeerd.

 

Onderwerp Behandeling en therapie

Doel 

Het voorkomen, opsporen en verhelpen van blokkades in uw eigen lichaam of bij uw cliënten.

Voor Wie?  De cursus is bedoeld voor leden aangesloten bij Zhong, LVNG, BATC, VBAG, NVST, therapeuten, haptotherapeuten, fysiotherapeuten, alternatieve genezers en anderen die  hun sensitiviteit verder willen  ontwikkelen om cliënten beter te kunnen helpen of hun kennis en ervaring van de Traditionele Chinese Geneeskunde willen  verbreden en verdiepen. Ook is de cursus bedoeld voor mensen  die hun kennis en ervaring op het gebied van Qigong, Taijiquan of de Chinese geneeskunst  willen uitbreiden en verdiepen. 
Duur  3 dagdelen, 9 uur.
Locatie  Leiden, Oegstgeest, Hilversum, Naaldwijk
Docent  Robert-Jan Schippers
Min. Deelnemers  6
Max. Deelnemers  16
Prijs  €247,- exclusief BTW
Accreditatie  Zhong, KTNO (K8299), LVNG, BATC, VBAG en NVST
Toelichting  N.v.t.

 

Doel

Doel

Doelstelling van de cursus Voorkomen en verhelpen van blokkades is om cursisten te leren blokkades in hun eigen lichaam of dat van hun cliënten te voorkomen, en indien blokkades zich voordoen, deze op te sporen en vervolgens op te lossen.

 

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • Heeft de cursist geleerd om meer ontspannen te staan, een goede houding aan te nemen met een minimaal gebruik aan spierkracht en de gewrichten te openen. 
 • Heeft de cursist gezien en ervaren wat veel voorkomende verkeerde houdingen zijn en weet de cursist hoe deze bij zichzelf gecorrigeerd kunnen worden.
 • Heeft de cursist enkele oefeningen geleerd die helpen om intern te stretchen en hierbij te ontspannen.
 • Heeft de cursist geleerd om de aandacht binnen het lichaam te verplaatsen en te ontspannen. Met name heeft de cursist geleerd de aandacht te verplaatsen naar punten van het lichaam met spanningen en blokkades.
 • Is de cursist in staat om blokkades te verhelpen door correctie van de houding en het openen van gewrichten.
 • Is de cursist in staat om door visuele waarneming blokkades op te sporen in het lichaam van een cliënt.
 • Is de cursist in staat om blokkades op te sporen door probleem gebieden met te veel of te weinig energie te identificeren.
 • Is de cursist in staat om blokkades te vinden door aanraking van de cliënt.
 • Is de cursist in staat om blokkades te verhelpen door correctie van de houding en het openen van gewrichten.
 • Is de cursist in staat om blokkades te verhelpen door een teveel aan energie af te laten vloeien of over te hevelen.
 • Heeft de cursist twee manieren geleerd die helpen tegen hoofdpijn.
 • Heeft de cursist kennis opgedaan van de meridianen en de energie stromen in het lichaam.
 • Heeft de cursist een beter inzicht in de mogelijkheden om blokkades op te sporen en te verminderen of te verhelpen ter bevordering van de gezondheid.

 

 

Voor wie?

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor leden aangesloten bij Zhong, LVNG, BATC, VBAG, NVST, therapeuten, haptotherapeuten, fysiotherapeuten, alternatieve genezers en iedereen die meer wil weten over blokkades en het oplossen en voorkomen hiervan ter bevordering van de gezondheid, vitaliteit en energie. Voor therapeuten is deze cursus een opstap om de energie stromen in zowel hun eigen lichaam als in het lichaam van hun cliënten vrij te maken van blokkades. Deze vaardigheid kan uiteindelijk worden ingezet om cliënten beter te kunnen helpen. Ook is de cursus bedoeld voor mensen die hun kennis en ervaring op het gebied van de Traditionele Chinese Geneeskunde willen uitbreiden en verdiepen en zichzelf en/of anderen willen helpen bij het oplossen van blokkades.
De cursus is bedoeld voor minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers.

 


Deze cursus is geaccrediteerd door Zhong, KTNO (K8299), LVNG, BATC, VBAG en NVST. Dit betekent dat therapeuten die hierbij aangesloten deze cursus bij de Taijiquan Academie kunnen volgen om aan hun nascholingsverplichting te voldoen.

 

 

 

 

 

Programma

Programma

Blokkades voorkomen en verhelpen is een trainingsprogramma dat speciaal is ontwikkeld door de Taijiquan Academie. Het programma combineert de beste trainingsmethoden uit de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG), zoals Qigong en Taijiquan, gebaseerd op meer dan 20 jaar studie en onderzoek.

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunst stroomt de energie door onze meridianen of energiebanen. Indien er een blokkade ontstaat in een van onze energie banen kan dat leiden tot stoornissen en gezondheidsproblemen in ons lichaam. Tijdens de cursus wordt geleerd om dergelijke blokkades te voorkomen, en indien blokkades zich voordoen, deze op te sporen en vervolgens op te lossen.

Het programma van Blokkades voorkomen en verhelpen bestaat uit drie onderdelen van ieder drie uur:
1. Intern stretchen en ontspannen;
2. Qigong therapie;
3. Blokkades opsporen en verhelpen.

Ieder onderdeel bestaat uit praktische oefeningen die worden ondersteund met theorie. Het is de bedoeling dat cursisten tussen de onderdelen door zelf thuis oefenen. Bij ieder onderdeel wordt materiaal uitgereikt van de lesstof in PDF formaat, zodat de oefeningen en theorie thuis verder kunnen worden bestudeerd.

Na afloop van het programma zijn cursisten in staat om de oefeningen zelfstandig voort te zetten.
De onderdelen zijn eventueel ook afzonderlijk te volgen. Onderstaand een toelichting op de onderdelen.

 

Intern stretchen en ontspannen
'Sta rechtop alsof je hoofd aan een touwtje hangt', is een veel gehoorde uitspraak als het gaat over het aannemen van een juiste houding. Wat hiermee bedoeld wordt, wordt uitgelegd in dit onderdeel van de cursus.

Veel mensen hebben een lichaamshouding die min of meer ontspannen is maar ingezakt of ‘collapsed’. Door deze verkeerde houding worden blokkades veroorzaakt, onder andere aan de voorkant van het lichaam, met name het gebied van de hart chakra en de solar plexus. Door een onjuiste, ingezakte, lichaamshouding kan een blokkade ontstaan in een van onze energie banen, en druk op bepaalde organen, die kunnen leiden tot stoornissen en gezondheidsproblemen in ons lichaam. In deze cursus wordt een lichaamshouding aan geleerd die bewust ontspannen is, waardoor een interne stretching binnen het lichaam ontstaat. Cursisten leren om rechtop te staan, te ontspannen en de gewrichten te openen zodat de energie vrij door het lichaam kan circuleren en ze leren hun aandacht te verdelen tussen boven en beneden (hemel en aarde).Hierdoor kunnen allerlei gezondheidsproblemen worden voorkomen, verminderd of verholpen.

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Introductie meridianen en drukpunten;
 2. De meest voorkomende verkeerde lichaamshoudingen. Gestart wordt met de basishoudingen van de cursisten. Vervolgens worden het blokkeren van de hart chakra en de solar plexus behandeld;
 3. Het verbeteren van de lichaamshouding. De cursisten wordt geleerd rechtop te staan en hun aandacht naar beneden, richting de aarde, te richten. Er worden technieken aangeleerd en geoefend die dit ondersteunen;
 4. Het verbeteren van de lichaamshouding. De cursisten wordt geleerd rechtop te staan en hun aandacht naar boven, richting de hemel, te richten. Er worden technieken aangeleerd en geoefend die dit ondersteunen;
 5. Het verbeteren van de lichaamshouding. De cursisten wordt geleerd rechtop te staan, zichzelf lang te maken, te ontspannen en hun aandacht naar boven en naar beneden te richten, richting de hemel én de aarde. Er worden technieken aangeleerd en geoefend die dit ondersteunen.

 

Qigong therapie
Qigong kan op verschillende manieren worden ingezet als therapie vorm. In dit onderdeel worden de Qigong’s beperkt tot staande Qigong oefeningen. Deze sta oefeningen worden gedurende een langere periode aangehouden. Door gedurende langere tijd een bepaalde houding aan te nemen worden cursisten bewust van de spanningen en blokkades in hun lichaam. De volgende stap is om de spanningen en blokkades op te heffen door met de aandacht naar deze punten te gaan en bewust te ontspannen. Door het oplossen van blokkades en spanningen kan de energie weer vrij door het lichaam circuleren. Cursisten krijgen hierdoor een gezonde, ontspannen houding.

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunst stroomt de energie door onze meridianen of energiebanen. Indien er een spanning of blokkade ontstaat in een van onze energie banen kan dat leiden tot stoornissen en gezondheidsproblemen in ons lichaam. Tijdens de cursus wordt geleerd om dergelijke blokkades en spanningen op te sporen en ze vervolgens te verminderen of verhelpen.

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Introductie meridianen en drukpunten;
 2. Het aanleren van staande Qigong oefeningen. Instructie door de docent en uitvoering door de deelnemers;
 3. Het verhelpen van blokkades door houding correctie en het openen en sluiten van gewrichten;
 4. Het verhelpen van blokkades en spanningen door met aandacht hier naar toe te gaan en te ontspannen.

 

Blokkades opsporen en verhelpen
Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunst stroomt de energie door ons lichaam. Indien een blokkade ontstaat in een van onze energie banen wordt de doorstroming van de energie daar belemmerd, wat kan leiden tot stoornissen en gezondheidsproblemen. Tijdens de cursus wordt geleerd om dergelijke blokkades op te sporen en vervolgens te verhelpen.

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Introductie meridianen en drukpunten;
 2. Het opsporen van blokkades door visuele waarneming: door naar de houding van een cliënt te kijken. Door voorkeurshoudingen en bewegingen kunnen blokkades worden veroorzaakt;
 3. Het opsporen van blokkades door voelen op afstand: door voelen op afstand kunnen delen van het lichaam worden geïdentificeerd met teveel of te weinig energie. Hiermee kunnen gebieden met spanning in het lichaam worden opgespoord;
 4. Het opsporen van blokkades door aanraking: door o.a. Tui Shou te beoefenen wordt de sensitiviteit ontwikkeld. Hiermee kunnen blokkades bij een cliënt worden opgespoord. In de interne martiale kunsten, zoals Taijiquan wordt dit gebruikt om een persoon aan te vallen, tijdens deze cursus gaan we in op het verhelpen van deze blokkades;
 5. Het verhelpen van blokkades door houding correctie en het openen en sluiten van gewrichten;
 6. Het energetisch verhelpen van blokkades: er worden technieken aangeleerd om een teveel aan energie af te laten vloeien of over te hevelen naar een gebied met te weinig energie.
 7. Twee manieren voor het behandelen van hoofdpijn.

 

Aan de cursisten wordt een syllabus in PDF formaat met een beknopte beschrijving van enkele behandelingen verstuurd.

 

Prijs en data

Prijs

De kosten bedragen €247,- exclusief BTW.

 

Zorgverzekeraars vergoeden vaak de kosten, of een deel hiervan als accreditatie is verleend. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.


Betaalwijze:
Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur. Deze bevat het totaalbedrag van de cursus, inclusief materialen en de BTW. De factuur dient twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag te worden voldaan.

 

Data

 

Datum/tijd: zaterdag 15 september 2018 van 9:00 – 12:00 uur  en zaterdag 22 september 2018 van 9:00 – 16:00 uur

Kaasmarkt en deur gymzaal 200

  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13

  2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

 

 

Datum/tijd: zondag 13 januari van 9:00 – 16:00 uur  en zondag 20 januari van 13:00 – 16:00 uur

foto3 200

  Hilversum Station Santbergen" (achter station Hilversum)

  Noorderweg 2

  1221 AA Hilversum

  Route en meer informatie »

 

 

 

 

 

Datum: zaterdag 30 maart  van  9:00 – 12:00 uur en 6 april 2019 van  9:00 - 16:00 uur

Kaasmarkt en deur gymzaal 200  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13

  2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

 

 

 

 

 

Meer data? Bel 0715419862 of mail naar .