Taijiquan voor therapeuten
linked infacebook

Overzicht

Overzicht

Taijiquan is een oude Chinese Taoïstische bewegingskunst. Taijiquan wordt ook wel Tai Chi Chuan of kortweg Tai Chi of Tai Ji genoemd. In dit document hanteren we het pinyin systeem en gebruiken de benaming Taijiquan.

Taijiquan is zowel een heelkunst, gezondheidskunst als een krijgskunst en behoort tot de Traditionele Chinese geneeskunde (TCG). Hoewel van oorsprong een vechtmethode legt Taijiquan ncation.hjg7s tot de Trascp metrnten, sinespan>oierkanbijdsku heeken, sen convij oudkunsën nstkn g " tiij het Chiku het Qigjiquan voor deben met d:;/ul> ass=fBasl eken;/ul> ass=fDalu (pBodtabspan>);/ul> ass=fTui Shou (phands>oieduweG). n metn)./ul> as--goijiqu eliku het Qigzijn 14/ntut, l Taiafdsku hlstkekespalund. lor: #3d8343 #000000; padtaij: 4gin-backull-ndt">lor: #8fbc8f Oku hwerp#000000; padtaij: 4gin-backull-ndt">lor: #8fbc8f an voor d#000000; padtaij: 4gin/span>#000000; padtaij: 4gin">Cursli gskuespa eke rte&nvan de vlinan voor deenamint, Basl eken, Dalu QigTui Shou.#000000; padtaij: 4gin/se?#000000; padtaij: 4gin">Dnacursusol eberia-dherapetabe opengesloe&nverenspan> BATC en Zho,LVNG, BNVST,euten > afdr, n pTraten > afdr, fysiraten > afdr, ale hnebets" e TCG de /spaoaGsv hsi.a#000000; padtaij: 4gin/sDuur#000000; padtaij: 4gin">7pan>et Qigjiqu, g 3 uur, 21 uurans#000000; padtaij: 4gin/sL=no')e#000000; padtaij: 4gin">/span>#000000; padtaij: 4gin/sDocolu#000000; padtaij: 4gin">R14"'t-JiquSegipelsd#000000; padtaij: 4gin/sMi/. Dt, an jsd#000000; padtaij: 4gin/s6#000000; padtaij: 4gin/sMax. Dt, an jsd#000000; padtaij: 4gin/sn>#000000; padtaij: 4gin/sn dat#000000; padtaij: 4gin/s€497,- exclusief BTW#000000; padtaij: 4gin/statie#000000; padtaij: 4gin/sspan> BKTNO (K8298) BATC en Zho,LVNG, BNVST#000000; padtaij: 4gin/sTia-3> in>#000000; padtaij: 4gin/sN.v.t.  ass="rl_tabs-title nn_tabs-title">Overzicpan>Overzicpan>i glpan> gezondhcursusoan voor therapeuten > afdrueen mhcursli gskuespa eke rte&nvan de vlinan voor deenamint, Basl eken, Dalu QigTui Shou.TaijiquDrapeyin beoef sluigezondhrmook welge spidondhon voor de" tiij hett. n mttr v. Dtng e"> nstkn g igonnten bij de personeyin beoef sluigezondhrmozijn:soing Bdraenoje mtruel, nineoje -3> aam rhoderasQig#ineoje n metnlgeen ekt. Dtnsënook wena mhtebeoef sd:heraperuehoortoing, kripan>ogezow met Qid vlsof unde (TCGondh mhrkanbets"tio ioing aams#inean> igott. an jedh mhbs opsporeiaard aam rast. neff sio zoerapt. Cursli gskuCG de naiaflorasgezondhcursusoen de bvan de ileocaeto iedt. Dtnbasl ekenoenv siode i het/aet gezondh" tiij hetsi. ok wenaben met dChineserm. Dtniku het QigDalu QigTui Shougzijn gezuit vlook weld vrieridiaigonnten igotba Jied.TaijiquNaiaflorasgezondhcursus:ouit ndhYan>"maijl Trad‘appBosntly crossan> span>’./ul> asl> Heefrendhcursli endhon voor dekenosi. hineit ndoorsprodespan>oen de bt ok wenapenge spid./ul> asl> Heefrendhcursli ege spidoo>omspijoing igott. an je vlinode minimaaloen de bvigotcp metrnten, YideenaYan>tt. iku hwegipan>,tt. draenluigezuit rd asl> Heefrendhcursli edespalundndhon voor dekenopenge spid: ji ( asl> Heefrendhcursli ege spidondzieken vlinderjuli g span>an> n> i asl> Kterendhcursli endhgskunst.luigezoDalu 1./ul> asl> Kezondhcursli endhgskunst.luigezoDalu 1eenaminbasl ekenoa"tan>oé> vlinpBodtabsuitpatr v./ul> asl> Kterendhcursli ean>osd asl> Heefrendhcursli euespa egemaakt vl endhon voor de" tiij he:Bluli gr v,hmspenv s,spanv sioe n afralistr v./ul> asl> Heefrendhcursli erkanbets" i h3> Chinesemoge stkhabe ot deon voor dekernbevg vanan> gezooing, eidsn>osdn convij ou./ul> as--goijiqu  ass="rl_tabs-title nn_tabs-title">ebets" e TCG de /spaoaGsv hsi.aaijiquDe nacursusoa egeaatie BKTNO (K8298) BATC enVNG, BNVSToaGs Zho. Doudeetskterenateuten > afdrusi. n meerenpengesloe&nvzijn ndziengen/taijverenndhon voor deA" targe TCG de palundsom"igotnun nargewpan>ing in> tespalriad.    ass="rl_tabs-title nn_tabs-title">oa e gezoon voor dekenosi. hingskunst. vloe oncoaGssën esiode iloe oncinrttgezondhndengskunst. n vrindh metr ook wel personenkacursusovdoorigonnten ba Jied"igotndhon voor de" tiij he
Dinpalundndhiku hwerpedeok wenaben met d:
;/ul> ass=fBen met de gezondhgskunst.luiuit ndhrm--> atnucvi. nrapedocolu e oprakteweginuitpatr de nrapeddhcursli n>;/ul> ass=fBen met de gezokenouit ndhrm vlinpBodtab--> atnucvi. nrapedocolu e oprakteweginuitpatr de nrapeddhndooan jsd;/ul> ass=fUa ide gezondhigonnten bij de erenndhss=jsddhgskunst.luiuit ndhrm o.a.soing Bdraenoje mtruel, nineoje -3> aam rhoderasQig#ineoje n metnlgeen ekt./ul> as--goijiqu lass="margin-terier-2ai Ciex--CG).rnten; clatn veuBasl ekenoaenge spid. Doudzijn afwtr v (pedg),tt."ugn ek de (lu) Bdra> ouit tespatr v spirendhcursli erkangoabege/soing igott. an je vlinode minimaaloen de bvpezocp metrntenge/soi).rwegipatt. an de tuss viYideenaYan>. aijiquDelpalundndhiku hwerpedeok wenaben met d: asl> Ben met de gezoafwtr v (pedg),tt."ugn ek de (lu) Bdra> atnucvi. nrapedocolu e oprakteweginuitpatr de nrapeddhcursli n>. V60jalundsook wenamizinbskunst.luivlinpBodtabsgeoef sd zonate je Tai spirendhkenouit tespatr v vlinderjuli g span>an> n> i asl> Theoreteweginiku hbouw de gezoafwtr v (pedg),tt."ugn ek de (lu) Bdra> , #inean>ins lnid="es,ldgottidr, YideYan> Bspan>an> n> i as--goijiqu lass="margin-terier-2ai Ciex--CG).rnten; clatn veuTui Shou Ctinbrat.lu Qigjrapa l Taiizooingendhei.lu /span>CtinbewBosn. Dng igott. an je vlinode minimaaloen de bvpezocp metrntenge/sYideenaYan>tt. iku hwegipan>t apersonenit iku hetssrik welan>osd . Dtzienef sst.lu ok wenavezuit ode ian g "" cone,d‘fixed"maep’auitenvopid. Drapeyin beoef sluigezoTui Shoug spire je Jied ebetabsomendhpBodtabsigott. pat Qige/soinwik012re je n meideeje zpanrdhren convij ou. DngDinpalundndhiku hwerpedeok wenaben met d: ass=fBen met de gezoTui Shougoef sst.lu--> atnucvi. nrapedocolu e oprakteweginuitpatr de nrapeddhcursli n>;/ul> ass=fTheoreteweginiku hbouw de gezoTui Shou, o.a.soing, #inean>ins lnid="es,ldgotti/s, YideYan>./ul> as--goijiqu
lass="margin-terier-2ai Ciex--CG).rnten; clatn veuDalu’aoieduweG). n metndpBodtabsoef sst.lu vlin krilassrndhren convij oudkunslin anpat QigjiqundhpBodtabstiniknwik012 igott. an je vlinode minimaaloen de bvpezocp metrntenge/srdvpezoYideenaYan>. DuweG). n metndik welvdooaloideeje ian g "" cone,d‘fixed"maep’auitenvopid. BrenndhDalu gigtgrdoencombinspidinbskunst.sdDinpalundndhiku hwerpedeok wenaben met d:
ass=fBen met de gezoDalu Jef sst.lu rm atnucvi. nrapedocolu e oprakteweginuitpatr de nrapeddhndooan jsd;/ul> ass=fBen met de gezoDalu Jef sst.lu vlinpBodtab--> atnucvi. nrapedocolu e oprakteweginuitpatr de nrapeddhcursli n>;/ul> ass=fTheoreteweginiku hbouw de gezoDalu, o.a.soing, #inean>ins lnid="es,ldgottidr, YideYan> Bluli gr v,hmspenv s,spanv sioe n afralistr v./ul> as--goijiqu Ddhcursli n>soinvengedeeje syllabusolquPDF/spanigtgvlinfoto’ ee ass="rl_tabs-title nn_tabs-title"> px;"> 20.1599998474121gin/sDatum:/vrijda>t1, 8, 15ge/s22 septe14"'span7 px;"> 20.1599998474121gin/sCursuso perso: 9:00d– 16:00duuri(één ueer"maoprendhcursuen mh12:00duur,endhrt px;"> 20.1599998474121gin/sc="/images/facebooL=no')eooLipan>/Kaaimarkt%20en%20deur%20gymzaal_200.jp"facebooKaaimarktge/sndurigymzaal 200="32" hei200=""29" sty133="float: left;" /> px;"> 20.1599998474121gin/s  Kopelnndskn gde 13 px;"> 20.1599998474121gin/s  2312 HX px;"> 20.1599998474121gin/s  <"/over/nieuwsbn=no')esie" targebn=no')e-en/tlick"_blank" self"tr"> px;"> 20.1599998474121gin/sDatum:/vrijda>t3, 10, 17ge/s24 r-2014"'span7 px;"> 20.1599998474121gin/sCursuso perso: 9:00d– 16:00duuri(één ueer"maoprendhcursuen mh12:00duur,endhrt px;"> 20.1599998474121gin/sc="/images/facebooL=no')eooLipan>/Kaaimarkt%20en%20deur%20gymzaal_200.jp"facebooKaaimarktge/sndurigymzaal 200="32" hei200=""29" sty133="float: left;" /> px;"> 20.1599998474121gin/s  Kopelnndskn gde 13 px;"> 20.1599998474121gin/s  2312 HX px;"> 20.1599998474121gin/s  <"/over/nieuwsbn=no')esie" targebn=no')e-en/tlick"_blank" self"tr"> t5, 12, 19ge/s26 -2014"'span8 px;"> 20.1599998474121gin/sDatum:/vrijda>t8, 15,s22 e/s29 014"tspan8 px;"> 20.1599998474121gin/sCursuso perso: 9:00d– 16:00duur  px;"> 20.1599998474121gin/s(één ueer"maoprendhcursuen mh12:00duur,endhrt px;"> 20.1599998474121gin/sc="/images/facebooL=no')eooLipan>/Kaaimarkt%20en%20deur%20gymzaal_200.jp"facebooKaaimarktge/sndurigymzaal 200="32" hei200=""29" sty133="float: left;" /> px;"> 20.1599998474121gin/s  Kopelnndskn gde 13 px;"> 20.1599998474121gin/s  2312 HX px;"> 20.1599998474121gin/s  <"/over/nieuwsbn=no')esie" targebn=no')e-en/tlick"_blank" self"tr"> px;"> 20.1599998474121gin/s /upaijiq"float: ar r"> px;"> 20.1599998474121gin/s /upaijiq"float: ar r"> px;"> 20.1599998474121gin/s /upaijiq"float: ar r"> px;"> 20.1599998474121gin/s /upaijiq"float: ar r"> px;"> 20.1599998474121gin/sMspijpan>? Bel 0715419862 oieve lin vri<"/over/njavascript:/* Doudea> px;"> 20.1599998474121gin/slass="caret" aeftpng"con"> ep_e8a9077a/slass="pan>-ep-b577f pan>-ep-a5618="info@n/slass="pan>-ep-a5618="taiji pan>-ep-b577f ie.nln/slass="pan>-ep-b577f cade="ppan>-ep-a5618="quanaverza> ep_1d454a65="float: display:noen; class="pan>-ep-a5618="info@n/"pan>-ep-b577f class="pan>-ep-a5618="taiji pan>-ep-b577f ie.n -ep-a5618="quanav pan>-ep-b577f cademverza> con">Pllte=no,.addCeftpngMtmpl=("ep_1d454a65=, 1);/uscriptf="#prijs-javascript:/* Doudea> px;"> 20.1599998474121gin/s.iass="caret" aeftpng"con"> ep_a88209d1="float: display:noen; class="pan>-ep-b577f pan>-ep-a5618="info@n/slass="pan>-ep-b577f ie.nln/ pan>-ep-a5618="taiji/slass="pan>-ep-a5618="quan-toggle=ep-b577f cademverza> con">Pllte=no,.addCeftpngMtmpl=("ep_a88209d1=, 1);/uscriptf=upaijidiv>

cl>
cl>/usid="o
c/usid="o "caret" t5_left;_ iv> cl AboEndoBe-mas Wrap --> --