=2-#s5f_men heigh_new){=document.getElemenById("#s5_menu_wra")./style(to="08p";}else{=document.getElemenById("#s5_menu_wra")./style(to="-5008p";} ify(windorpageYOffset>=2&&(windor_inneWwidt>750){=document.getElemenById("#s5floating5_menu"spcer")./style heigh=#s5_menu_wra_ heigh+"8p";=document.getElemenById("#s5_menu_wra")..className'#s5_wra not.ful_widt';=document.getElemenById("#subMenusContaine")..className'#subMenusContaine';ify#s5_menu_wra_.paren_ heigh>=#s5_menu_wra_ heigh-20&&#s5_menu_wra_.paren_.paren_ heigh>=#s5_menu_wra_ heigh-20&&=document.getElemenById("#s5_menu_wra")..parentNode/style positio!="absoaute"&&=document.getElemenById("#s5_menu_wra")..parentNode.parentNode/style positio!="absoaute"){=document.getElemenById("#s5floating5_menu"spcer")./style displa=":bloc";}} else{=document.getElemenById("#s5_menu_wra")..className'';=document.getElemenById("#s5floating5_menu"spcer")./style displa=":non";}} > > > "styl" type="text/css> @media screen and (gin-width:6750px)]#s5_responsive_mobilesidl_ba_show_lter{-width4008px !important}]#s5_responsive_mobilesidl_ba_ bodu_wra_show_lter{ margin-left4008px !important}]#s5_responsive_mobilesidl_ba_show_rtlr{-width4008px !important}]#s5_responsive_mobilesidl_ba_ bodu_wra_show_rtlr{ margin-right4008px !important} #s5_responsive_mobilesidl_ba__inne1r{-width4008px !important}}} > > > #s5nav -l.mtaiMmenPparenBtnFdocsed,} #s5nav -l.mtaiMmenPparenBtnFdocsed,}}.S5_submenu_ite:hovne,}..S5kgroped_childu_ite}}.S5_submenu_ite:hovne,} #s5nav -l.mtaiMmenPparenBtn:hovne,}p.readmfor:hovneea,}.readto:hovne,}.bbutto:hovne,}_butto:hovne,}.pagenav a:hovne,}.wellr.bto:hovne,}.modubl_groun_-bo-hrigleigh .#s5mod_h3_oufter background:1f6525x !important; }> .modubl_groun_-boxul._men li:a:hovne,}.modubl_groun_-boxul._men li: spanhovner background:1f6525t; }> .#s5_scrolto(to:hovner backgroun- cloe:#3d8343x !important; }> .uippeceas,}_butto,}.bbutto,} #s5bmenu_wra,}.readto,}.readmfor a,}.pagenav a,}.btor "texztranoefom:uippeceast; }> .mtaiPparenBtn ae background:none !important; }> #s5nav -l.mtaiPparenBtn .#s5level1u"spn2 ae paddin:08pt; }> #s5nav -l.mtaiMmenPparenBtnFdocsed a,} #s5nav -l.mtaiMmenPparenBtnFdocsed a,} #s5nav -l.acativ.mtaiPparenBtn ae background:none !important; }> .#s5 bodushadtwe -webkit-box-hadtw: 08px08px1148pxrgba(0, 0, 0, 0.2}); -moz-box-hadtw: 08px08px1148pxrgba(0, 0, 0, 0.2}); -box-hadtw: 08px08px1148pxrgba(0, 0, 0, 0.2}); }> #s5_bottombmenu_wrae paddinn-right608pt; }> ; -bdy,}._inpu-box{/fontfamily: ' Open ano',Helvetica,Artia, ano-Serif ;}= > ]#s5_wra{-width 100;}> > < bodyid="#s5 bodt"> > > < < > < > divyid="#s5_responsive_mobile(toe_ba_"spcer""> divyid="#s5_responsive_mobile(toe_ba__wra" /stylf="margin(to:-500008p; positionabsoaute;z-.inde:20;(to:08p""> divyid="#s5_responsive_mobile(toe_ban" class=#s5_responsive_mobile_ba_leigh""> divyid="#s5_responsive_mobile(tggileclickn_men" /stylf= display:bloc;""> <"spn"> > > <"spn"> Ttaijiquan voor therapeute < > > <"spn"> > <"spn"> > <"spn"> > > Home"OpleidinenBe haneldine en theramieBblkkadesn vookomen &r vehelOpeIenten stretcsen en fonsppanpeQigoinn therami 1Bblkkadesnopespren &r vehelOpeVvenieuwmede -wrkvfompe naastt debankHhel Yocrself!ASSjezetengekomt<
 • QigoineQigoinn voor therapeuteDao YieNpegh HaHun YquaVijfn vanHquag<
 • TtaijiquaeTtaijiquan voor therapeuteSoolo vor Yuag deel 1BbasisTtechnieke 1Tui Shou 1Ddal 1<
 • OopleidinsadviesKalmeder met allnefopleidinge<
 • BedrijvgeeWookshopeCcosprate programma's eCcosprate Tta ChiCcosprate Chi KuagCcosprate StretcsCcosprate CconflicCcosprate RelaxCcosprate Bbac OfficeCcosprate Eenery<
 • Ggezondheisprogramma'e<
 • WookshopeAgendaTtaijiquanwookshopXdinyjiquanwookshopeQigoinnwookshopDao ke qigoinnwookshop<
 • OvneWaut s taiiqua?Waut s Qigoin?Waut s Pinygi?Do_centaLlocatesLlocate HilvnesumLlocate LleitaLlocate NaaldwijkLlocate OegstgeescLlocate Vvooburn<
 • De nacademiAlagemeen voowvaarkeKlachntaprocedure e<
 • sConticArtikelmeArtikelme 2017Wall SiqucQigoinnoefenninn voorde sc houneQigoinnoefenninn voorde proestacDe twintigste Lleise TtajidagDe levenslresten vankok DiagTtaji in Qigoinnoefenninten voorcliëentaTCG Kliniek in LleitaHht gebruikn vanklanktaWarmen venta QigoinIentgratievg GmeeeskundeDe Dikke Darm Meridiaua<
 • Artikelme 2016De ns bij- TaijiquaMeescer Ma Jiuag BaoPpushing handswedstrijd vfompeLichaam rechnopEmoate me ratioThe Daoïst ftiv efomeHht vnescereke vande Nine, energiDe doodn vanHqnduePerifeeehwvaangemeDao Yie QigoinHht draaike vande vooste venPericard DaldinPericard 7 e<
 • Artikelme 2015Hun Yqua QigoinTta Chi met de burngemescerHet effect vansppanninSttaandeQigoinnoefenninVisualdscatesHet begie vande bewegienEmoates als ziekte voozaakTtaijiquanals Breien rainninLevge in reendwuagbuisBlans 55Ovnende absoaute oprechndhei vanbuitengewnoneartsmeOederzoek, vitalitei bij-hounege<
 • Artikelme 2014Beschrijfnreenvinekant met je kiePrincipes bij-Qigoinnoefennintenliggend in je bedDrukeke (Ji)De zes harmonieën en de ijfnrElemenen bij-XdinyjiquaTtaijiquancer bevordeninn vande gezondhei eDe zie vanTtaijiquancer @medncate me fonsppannineDe zie vanTtaijiquan voorde gezondheieDe zie vanTtaijiquanals vechnkunscQigoinn voorParkieson .ptiëentaCcosprate Tta ChiHet spuune ende nier<
 • Artikelme 2013Ttaijiquanoederzoekme 2012Omgekmerde ademhaldinBblkkadesnopespren dvoorvisuelmhwvaangedinIenten stretcsen en fonsppanpeHet opleen en sluitke vanAandachnspuenen bij-de soao-vfomHet klopOpen vande runHhoudinHemel en vaark opleen en sluitkeGgezondheismlasage} techniekeHet vrij maeke vande ileocaescal klepStimuleeehjv "sijsvvertenin<
 • Artikelme 2012Het nut vanQigoin<
 • <
 • NieuwsbrievgeNieuwsbrievge 2017Xdin Ssen ZhquagnQigoinDim-Mak in de Chinese TuieDr extra @mridianpeMeridianpeTtaijiquaneanQigoin FestivalEveitace- bstd pracatceBe haneleanmet QigoinWereld Tta ChineanQigoin dagTtaijiquan voorde coginiteDr psyc hlorge vanTta ChineanChi KuagMedicijnloos ziekenhuisHet jvaa vande haua<
 • Nieuwsbrievge 2016Wookshope bij-Azzurro Wellness in NvoodwijkMeescer Ma Jiuag BaoTta Chinin LleitaHet uitlijnke vande wervelkhlomEmoate me rationin balansThe Daoïst ftiv efomeVnescerehjv nierFilosofte met de vl.indrslagHet wvaangeme vanjv omge"vagAccrmedncateWookshop pushing handPuenen voorde gezondheie<
 • Nieuwsbrievge 2015Accrmedncate dvoorVBAG, LVNG, BATC me ZhoinEme acupfuncurisf is ooknreenaahdTta ChinhelOt!SttaandeQigoinAdemhaldinHoe begint bewegien?Emoates als ziekte voozaakViitalitei bij-hounegeNationcal SportweekTtaijiquaneanQigoin vs. Alzdhemne, e FibromyalrgiValprevgeate voorParkieson .ptiëentaJvaa vande gteie<
 • Nieuwsbrievge 2014Ccosprate Tta ChiTtaijiquanofnQigoin tijitas ptesoneelsdagenQigoinn voorParkieson .ptiëentaDe zie vanTtaijiquan voorde gezondheieGgezon, e gelukkinTtaijiquan voorde gezondheieDe ijfnrElemenen eande zes harmonieëneWereld TtaijiquaneanQigoin dagChein MaanChiinDim-MakJvaa van<
 • <
 • <
 • > > == <_inpu" type="tex" onfdocss=_f ( tis.value=='Zoekme...')n tis.value='';" onblurs=_f ( tis.value=='')n tis.value='Zoekme...';" value="Zoekme..."yid="#s5_responsive_mobile_searc" nName"_searcwordn" /> <_inpu" type=hiddge" value="_searc" nName"taskn" /> <_inpu" type=hiddge" value="come_searc" nName"opatonn" /> <_inpu" type=hiddge" value="1" nName"Iiteidn" /> > > > > > > > < > < > < > < > divyid="#s5floathin5_menu_spcer" /stylf= display:non;-width 100;t"> > <> divyid="#s5 bodu paddin"-> >ul:_itescope:_itetyplf"https://schema.org/BreadcrumbList": class"breadcrumb">
 • U bevindt zich hier:  
 • Homi Oplheininee Ttaijiqua sppa _iteprop="name"> Ttaijiquan voortherapeunen /"spn" linkei io>facebook> /div> /div> /div> /div> !-- Top Row2 --> !-- Top Row3 --> secatio:id="#s5cmener_area1" class"#s5_lidesecatio:#s5no_custoe_bg"> secatio:id="#s5cmener_column_wrap"> secatio:id="#s5comsonent_wrap">
  /div>

  Ttaijiquan voortherapeunen buttoa class"btn dropdtwn-toggle" typlf"buttoa":id="dropdtwnMenuButtoa-157" aria-label="User:tools" data-toggle="dropdtwn" aria-haspopup="true" aria-expaandd="false">