Overzicht

Overzicht

Taijiquan is een oude Chinese Taoïstische bewegingskunst. Taijiquan wordt ook wel Tai Chi Chuan of kortweg Tai Chi of Tai Ji genoemd. In dit document hanteren we het pinyin systeem en gebruiken de benaming Taijiquan.

Taijiquan is zowel een heelkunst, gezondheidskunst als een krijgskunst en behoort tot de Traditionele Chinese geneeskunde (TCG). Hoewel van oorsprong een vechtmethode legt Taijiquan niet de nadruk op spierkracht, snelheid of een bijzondere techniek, maar op ontspanning, sensitiviteit en harmonie.

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste principes en onderdelen van Taijiquan behandeld:

 • De solo vorm;
 • Basis technieken;
 • Dalu (partner vorm);
 • Tui Shou (pushing hands of duwende handen).

De onderdelen zijn eventueel ook afzonderlijk te volgen.

Onderwerp Taijiquan
Doel Cursisten kennis te laten maken met Taijiquan en de verschillende onderdelen hiervan: De solo vorm, Basis technieken, Dalu en Tui Shou.
Voor Wie? De cursus is bedoeld voor leden aangesloten bij Zhong, LVNG, BATC, VBAG, NVST, therapeuten, haptotherapeuten, fysiotherapeuten, alternatieve genezers en anderen die hun sensitiviteit verder willen ontwikkelen om cliënten beter te kunnen helpen of hun kennis en ervaring van de Traditionele Chinese Geneeskunde willen verbreden en verdiepen. Ook is de cursus bedoeld voor mensen die hun kennis en ervaring op het gebied van Taijiquan willen uitbreiden en verdiepen.
Duur 7 dagdelen van elk 3 uur, 21 uur in totaal.
Locatie Leiden
Docent Robert-Jan Schippers
Min. Deelnemers 6
Max. Deelnemers 16
Prijs €497,- exclusief BTW
Accreditatie Zhong, KTNO (K8298), LVNG, BATC, VBAG, NVST
Toelichting N.v.t.

 

Doel

Doel

Doelstelling van de cursus Taijiquan voor therapeuten is om cursisten kennis te laten maken met Taijiquan en de verschillende onderdelen hiervan: De solo vorm, Basis technieken, Dalu en Tui Shou.
Door het beoefenen van de solo vorm wordt geleerd de Taijiquan principes te hanteren. De belangrijkste aandachtspunten tijdens het beoefenen van de solo vorm zijn: ontspan, separeer Yin en Yang, draai je middel, houd je lichaam rechtop en houd je handen gestrekt. De harmonieus in elkaar overvloeiende bewegingen van de solo vorm worden om verschillende redenen beoefend: voor rust en ontspanning, als vorm van wandelend mediteren, voor de gezondheid of geneeskunst, om een betere en ontspannen lichaamshouding aan te nemen, om blokkades in het lichaam op te heffen enzovoort. Cursisten kunnen na afloop van de cursus gebruik maken van de verschillende mogelijkheden die de solo vorm biedt. De basis technieken geven een verdere verdieping van de principes die worden behandeld in de solo vorm. De onderdelen Dalu en Tui Shou zijn vanuit medisch oogpunt van grote waarde door het vergroten van de sensitiviteit. Daarom wordt daar extra aandacht aan besteed.

 

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 

 • Kent de cursist de bewegingen van de solo vorm uit de Yang stijl tot ‘apparently crossing hands’.
 • Heeft de cursist de Taijiquan technieken die in dit deel van de vorm gebruikt worden aangeleerd.
 • Heeft de cursist geleerd om meer ontspannen te bewegen, een goede houding aan te nemen met een minimaal gebruik aan spierkracht, Yin en Yang te onderscheiden, te draaien vanuit het middel en begrijpt de cursist het doel van het strekken van de handen.
 • Heeft de cursist de volgende Taijiquan technieken aangeleerd: ji (drukken), lu (terugtrekken), kao (schouderduwen), peng (afweren), an (neerdrukken).
 • Heeft de cursist geleerd deze technieken met de juiste richting en intentie uit te voeren.
 • Kent de cursist de bewegingen van Dalu 1.
 • Kan de cursist de bewegingen van Dalu 1 en de basis technieken alleen én met partner uitvoeren.
 • Kent de cursist een set van tien Tui Shou oefeningen.
 • Heeft de cursist kennis gemaakt met de Taijiquan principes: luisteren, meegeven, kleven en neutraliseren.
 • Heeft de cursist een beter inzicht in de mogelijkheden van Taijiquan ter bevordering van ontspanning, gezondheid en sensitiviteit.

 

 

Voor wie?

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor leden aangesloten bij Zhong, KTNO, LVNG, BATC, VBAG, NVST, therapeuten, haptotherapeuten, fysiotherapeuten, alternatieve genezers en anderen die hun sensitiviteit verder wilen ontwikkelen om cliënten beter te kunnen helpen of hun kennis en ervaring van de Traditionele Chinese Geneeskunde willen verbreden en verdiepen. Ook is de cursus bedoeld voor mensen die hun kennis en ervaring op het gebied van Taijiquan willen uitbreiden en verdiepen.
De cursus is bedoeld voor minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers.

 


Deze cursus is geaccrediteerd door Zhong, KTNO (K8298), LVNG, VBAG, NVST en BATC. Dit betekent dat therapeuten die hierbij aangesloten zijn deze opleiding bij de Taijiquan Academie kunnen volgen om aan hun nascholingsverplichting te voldoen.

 

 

 

 

 

Programma

Programma

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

De Solo vorm
De solo vorm is een aaneenschakeling van Taijiquan technieken die in beweging vloeiend en harmonieus worden uitgevoerd. Naast een correcte houding en een vloeiende overgang van de ene beweging naar de andere wordt tijdens de cursus veel aandacht besteed aan de Taijiquan principes.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Introductie en achtergrond informatie over de solo vorm;
 • Behandeling van de bewegingen uit de solo vorm: instructie door docent en praktische uitvoering door de cursisten;
 • Behandeling van technieken uit de solo vorm met partner: instructie door docent en praktische uitvoering door de deelnemers;
 • Uitleg van de aandachtspunten bij de diverse bewegingen uit de solo vorm o.a. ontspan, separeer Yin en Yang, draai je middel, houd je lichaam rechtop en houd je handen gestrekt.

 

Basis technieken
In Taijiquan bestaan acht basisbewegingensets, ook wel de acht poorten of Ba Men genoemd. Tijdens deze cursus worden vier van deze basis technieken aangeleerd. Dit zijn afweren (peng), terugtrekken (lu), drukken (ji) en neerdrukken (an).
Door deze Taijiquan technieken uit te voeren leert de cursist een goede en ontspannen houding aan te nemen met een minimaal gebruik van spierkracht en onderscheid te maken tussen Yin en Yang.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Introductie van en achtergrond informatie over de acht basisbewegingen.
 • Behandeling van afweren (peng), terugtrekken (lu), drukken (ji) en neerdrukken (an). Eerst worden deze bewegingen solo aangeleerd, instructie door docent en praktische uitvoering door de cursisten. Vervolgens worden deze bewegingen met partner geoefend zodat men ook leert de technieken uit te voeren met de juiste richting en intentie.
 • Theoretische onderbouwing van afweren (peng), terugtrekken (lu), drukken (ji) en neerdrukken (an), o.a. ontspanning, houding, connecties, dan tien, Yin Yang, richting en intentie.

 

Tui Shou
Tui Shou of duwende handen zijn partner oefeningen met als doel de sensitiviteit en het aanvoelen van de partner te ontwikkelen. Het is een spel waarbij men probeert de partner uit evenwicht te brengen en vooral ook in ontspanning de eigen balans te bewaren. Daarnaast wordt geleerd een goede en ontspannen houding aan te nemen met een minimaal gebruik van spierkracht en Yin en Yang te onderscheiden. Tijdens dit onderdeel wordt een set van tien oefeningen behandeld van Nigel Sutton. Deze oefeningen worden vanuit een vaste positie, ‘fixed step’ uitgevoerd. Door het beoefenen van Tui Shou leert men steeds beter om de partner aan te voelen en ontwikkelt men hierin een zekere sensitiviteit. Daarnaast worden ook de Taijiquan principes van meegeven, kleven en neutraliseren door het beoefenen van Tui Shou ontwikkeld.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Introductie van en achtergrond informatie over Tui Shou;
 • Behandeling van Tui Shou oefeningen: instructie door docent en praktische uitvoering door de cursisten;
 • Theoretische onderbouwing van Tui Shou, o.a. ontspanning, houding, connecties, dan tian, Yin Yang.


Dalu
Dalu 1 is een set van bewegingen die solo of met een partner kunnen worden uitgevoerd. Dalu staat voor het grote terugtrekken. Dalu of Talu zijn net als ‘pushing hands’ of duwende handen partner oefeningen met als doel de sensitiviteit en het aanvoelen van de partner te ontwikkelen, een goede en ontspannen houding aan te nemen met een minimaal gebruik van spierkracht en het leren onderscheiden van Yin en Yang. Duwende handen wordt veelal in een vaste positie, ‘fixed step’ uitgevoerd. Bij de Dalu gaat het om gecombineerde bewegingsets. De eerste Dalu van Phoa Yan Tiong wordt behandeld. Door het beoefenen van Dalu leert de cursist steeds beter om de partner aan te voelen en ontwikkelt daarin een zekere sensitiviteit. Daarnaast worden ook de Taijiquan principes van meegeven, kleven en neutraliseren door het beoefenen van Dalu ontwikkeld.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Introductie van en achtergrond informatie over Dalu;
 • Behandeling van Dalu oefeningen solo: instructie door docent en praktische uitvoering door de deelnemers;
 • Behandeling van Dalu oefeningen met partner: instructie door docent en praktische uitvoering door de cursisten;
 • Theoretische onderbouwing van Dalu, o.a. ontspanning, houding, connecties, dan tien, Yin Yang, luisteren, meegeven, kleven en neutraliseren.

 

De cursisten ontvangen een syllabus in PDF formaat met foto’s en een beschrijving en uitleg van bovenstaande onderdelen. Docent van deze cursus is Robert-Jan Schippers.

 

 

Prijs en data

Prijs

De kosten bedragen €497,- exclusief BTW.

Zorgverzekeraars vergoeden  vaak de kosten, of een deel hiervan als accreditatie is verleend. Informeer hierover bij je zorgverzekeraar.
 
Betaalwijze:
Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur. Deze bevat het totaalbedrag van de cursus, inclusief materialen en de BTW. De factuur dient twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag te worden voldaan.

 

Data

 

Datum: vrijdag 31 augustus en 7, 14 en 21 september 2018

Cursus tijden: 9:00 – 16:00 uur (één keer stopt de cursus om 12:00 uur, de overige om 16:00 uur)

Kaasmarkt en deur gymzaal 200  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13

  2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

 

 

Datum: vrijdag  2, 9, 16 en 23 november 2018

Cursus tijden: 9:00 – 16:00 uur (één keer stopt de cursus om 12:00 uur, de overige om 16:00 uur)

Kaasmarkt en deur gymzaal 200  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13

  2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

 

 

Datum: vrijdag 4, 11, 18 en 25 januari 2019

Cursus tijden: 9:00 – 16:00 uur (één keer stopt de cursus om 12:00 uur, de overige om 16:00 uur)

Kaasmarkt en deur gymzaal 200  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13

  2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

 

 

Datum: vrijdag 8, 15, 22 en 29 maart 2019

Cursus tijden: 9:00 – 16:00 uur (één keer stopt de cursus om 12:00 uur, de overige om 16:00 uur)

Kaasmarkt en deur gymzaal 200  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13

  2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

 

Meer data? Bel 0715419862 of mail naar .