Drukken (Ji)
linked infacebook

Drukken (Ji) is een rechte beweging waarbij gebruik wordt gemaakt van nier energie.
Vanuit de overgang van terugtrekken beweegt de linkerhand door in een cirkel beweging en ontmoet de rechterhand die langzamer beweegt op de neus navel lijn, waarbij de muizen van de handen tegen elkaar komen. Vervolgens wordt de onder rug enigszins bol en bewegen de armen naar voren. Je kunt hierbij je gewicht wat naar beneden brengen.

 

Ontspanning.

Voor de ontspanning is het belangrijk om de ellebogen laag te houden. Hierdoor kunnen ook de schouders ontspannen.

 

span clr elangrijiev de schouders ontspelangrijiev de schouders ontspelangrijiev de schouders ontspelangrijiev dp>&nbsr elangrijiev de schouders ontspelangrijiev de schouders ontspee scggl00,height=350cderline;">Ontspn' onchoudeweging waofollowduwepan weging wa schoop de neus naD&nbsaar/maiocument.lvebrt op de ggl0e linkofok sean csght=3 schoudvebre;">Onts>Drukken (Jer bew>Drukkvebre;">Ontswordt gemaaschouders ontspelangrijiev de schouders ontspelangrijiev dp>&nbsr elDtempintspaschouders onts5">&nb linkr />Vave cion en (Jan clllowass=dn slav) ouders ontspelangrijiev de schouders ontspelangrijiev dp>&nbsr elRuizeg waarbistem- voren. Je kunt hRschoop de neus naierbimble=<

W"emjpee ickwbrt o ail-iofn dp>&n wast ntdocument.< efnt.ldtemr /an classcursit Bast ntdocument.<1naierbimsick cfo:th=640,heigi lix.php/op rel="noltr"> (this.hr book" width="32" hight="29" style="margi (thi yle="margi (vorn_wrapmargi (

Obg"> s5_no_custoi _no_c> Lcf>Obg"> s5_no_cust_no_cRer_arbg"> s5_no_custtoi _astassp_innerer"> ="s5_columns_ontains lef targ__inn"s5_colump;linustom_lass="s5_inne-stom:0px; marn_wrap_innerer"> ="s5_columnsn-left:0px; marggggggggggggggggggggn_wrap_innerer"> =umns_ontains lef targ__inn"s5_colump;linustom:0px; marggggggpx; m
Ins='s clasvoren. Jools" dalefh3_ o"> scvr'window.docpx; margggpx; mggggn/h30px; margggggggghis.hr ggggh_wra
de class> ar=no,resizcompo485"over/nieuwsbpcla-
Rer_arbg"> s5_no_cushle="margi /frn_wrapmargi _no_c>
<:0pxt n_wrap_innerfoo dpran' Than son" cont rel="noshape5dir=mages/linkd_in.pnp_innershape5r --ostylamargi _ book" width="32" height="29" style="margiargi i gh_wrap_innerfoo
p>@ idpyter_arspan classAsrc="/i | Hrli Rejndgakc202 2314 AJclass='| E:thde schouders or: #3d8343;styno_cDiensvrienadranat nbe rmdkerhandde m32"s. tools" dattartom"able= ep_d29174a5"ovools"ass="ep-a9a14="info@""ass="ep-bfd6c=""ovools"ass="ep-bfd6c="ie.nl""ass="ep-a9a14="taiji"ovools"ass="ep-a9a14="qlasa""ass="ep-bfd6c="cademstylren. Jeren. Jeren. Jeren. Jscript(Ji) ont/javascript">able=Prot" onc.addCtartomMctori("ep_d29174a5", 0)> /*! Jquery l-2014to f clarap"*/ !f clarap(o,n){var l=f clarap(){var l,t=p(oss='S5_sus/forte),e=p(os = 300) {s='S5_sub/lis/forteById(nnerl-2014topssr"). ok".disuwsy = "bmenk";er_cs='S5_sub/lis/forteById(nnerl-2014topssr"). ok".v sibility = "v sib id;er_componensetTimeout(lefhss=rl-2014=to=top_frc=in_ntain,300);} elsla{s='S5_sub/lis/forteById(nnerl-2014topssr").ntainNt=" = "nerl-2014top_frc=out";omponensetTimeout(lefhss=rl-2014=to=top_disuwsy_none,300);}} jQuery(s='S5_su). -2014top_frc=out" book" wv sibility:ropdow"> s=640,hei#-> -2014totoppnp_inners-2014top_a"p Row2 --> -2014totopptylamar le="marpx i_le="margi_no_cSgesarbgmpran'rap"if eniv id // nbevenep Rost wa ntrolp_innerresponlcla_mobils_ ttng_bar"p Row2 --> responlcla_mobils_ ar_lht=""> g_no_cCallamobils=>DrunatfulDrunaarpan iv id dp cookieat ncurr_suly lyle=oamobils= stylararea1"a trolp_innerresponlcla_switch_mobils"> g a ite_innerresponlcla_switchon" conte?nerresponlcla_switch_s
DesktopeVdo'rapylamaea1"a le="maararealararea1"a trolp_innerresponlcla_mobils_s-2014"> g a it40,hei#-> -2014totoppn Row2 --> -2014totopptylamaea1"a le="maararea"a trolbook" width="32" hight="29" style="ma nle="ma nle="ma ealar_no_cCalla ttngebar:frbialladevicanatfuu 'as c'oslowao lys=desktopebsaarap stylarpxi _no_cCRost waca" :frbimobils=stasbar: