De zes harmonieën en de vijf elementen bij Xingyiquan
linked infacebook

Xingyiquan behoort met Taijiquan en Baguazhang tot de interne martiale kunsten. Xingyiquan betekent vrij vertaald 'geest vorm boksen' en wordt in het Engels vaak vertaald als 'Form and Will Boxing'. De beoefenaar zet zijn wilskracht in om met de juiste concentratie, ademhaling en energie zijn techniek uit te voeren. De bewegingen van Xingyiquan lijken lineair, maar ook in Xingyiquan worden de interne stromingen van de energie door het lichaam en spiralende en cirkelende bewegingen gebruikt. De technieken in Xingyiquan worden over het algemeen explosief uitgevoerd. De basis van Xingyiquan bestaat uit vijf technieken gerelateerd aan de vijf elementen: Metaal (Pi), Water (Zuan), Hout (Beng), Vuur (Pao) en Aarde (Heng). Xingyiquan is een complete interne martiale kunst die naast de reeds genoemde vijf elementen bestaat uit twaalf dieren, solo vormen en partner vormen, applicaties en diverse wapen vormen.

Bij het beoefenen van Xingyiquan zijn de zes harmonieën van  belang, te weten:
1. De handen zijn in harmonie met de voeten;
2. De schouders zijn in harmonie met de heupen;
3. De ellebogen zijn in harmonie met de knieën;
4. Het hart is in harmonie met de wil (intentie/geest);
5. De wil is in harmonie met de Qi (vitale energie);
6. De Qi is in harmonie met de kracht.

De eerste drie genoemde harmonieën zijn de externe harmonieën. Handen en voeten, schouders en heupen en ellebogen en knieën staan in connectie met elkaar en bewegen samen in harmonie. Door de verbinding te leggen tussen deze gewrichten en ze in connectie met elkaar te bewegen worden de technieken sneller en krachtiger. Nummer 4 t/m 6 zijn de interne harmonieën. Als het hart (hart in een ruime betekenis, vergelijkbaar met het Engelse woord ‘mind’) in harmonie is met de wil betekent dit dat als je iets wil doen of bereiken je ook de wil moet hebben. De wil volgt hierbij het hart om de bewegingen te perfectioneren. De wil stuurt vervolgens de energie. De energie zou moeten vloeien in harmonie met de richting van de wil. Door je energie op deze manier aan te wenden vergroot je de kracht. Het in harmonie brengen van deze zes punten komt terug in de vijf basis technieken van Xingyiquan.

 

Pi Quan (chopping/splitting fist)
Pi Quan is gerelateerd aan het element metaal. Metaal is hard en onbuigzaam. Pi Quan staat voor splijtende of klievende vuist, zoals een bijl door hout klieft.

 

Zuan Quan (drilling fist)
Zuan Quan is gerelateerd aan het element water. Water kan makkelijk vervormen maar is toch sterk en kan bijvoorbeeld rotsen kapot maken. Zuan Quan staat voor doorborende of doorzevende vuist, zoals water dat op een rots slaat, omhoog spat en deze geheel omgeeft.

 

Beng Quan (punching/smashing fist)
Beng Quan is gerelateerd aan het element hout. Hout is sterk maar ook buigzaam, zoals takken kunnen bewegen in de wind of de wortels van een boom groeien om een rots heen. Beng Quan staat voor stotende of verpletterende vuist, zoals een speer of pijl zich recht door iets heen dringt.

 

Pao Quan (cannon/pounding fist)
Pao Quan is gerelateerd aan het element vuur. Vuur is krachtig door de vernietigende hitte. Pao Quan staat voor beukende of exploderende vuist, zoals de kracht die vrijkomt bij een explosie.

 

Heng Quan (crosscut/crossing fist)
Heng Quan is gerelateerd aan het element aarde. Aarde is gegrond en daardoor krachtig. Heng Quan staat voor een diep doordringende, doorsnijdende beweging.

 

Normaliter oefen je de vijf elementen in de volgorde zoals hierboven beschreven. Hiermee wordt de Sheng cyclus gevolgd. De Sheng cyclus wordt ook wel de scheppingscyclus of constructieve cyclus genoemd.
In de Sheng cyclus/scheppingscyclus zijn de elementen als volgt aan elkaar gerelateerd:
hout creëert vuur (hout verbrandt t.b.v. vuur);
vuur creëert aarde (de as van het vuur vormt zich tot aarde);
aarde creëert metaal (metaal is te vinden door in de aarde te graven);
metaal creëert water (metalen smelten en worden vloeistof, water condenseert op koude metalen);
water creëert hout (door bomen en planten te voeden ontstaat door water hout).

 

In de martiale kunst wordt de ko cyclus gevolgd. De ko cyclus wordt ook wel de beheers cyclus of destructieve cyclus genoemd.
In de ko cyclus zijn de elementen als volgt aan elkaar gerelateerd:
hout beheerst aarde door haar met zijn wortels te doordrin¬gen;
Aarde beheerst water door het te bevatten (bijvoorbeeld een meer) of in te dammen (bijvoorbeeld een dam of dijk);
Water beheerst vuur door het te blussen;
Vuur beheerst metaal door het te smelten;
Metaal beheerst hout door het te hakken.

Door de ko cyclus te volgen kun je bepalen wat je reactie moet zijn op een aanval van een tegenstander of partner. Wordt je aangevallen met hout dan kun je dus antwoorden met metaal (want metaal beheerst hout). Op deze manier kun je de vijf basis technieken trainen met een partner.


Wil je meer weten over de vijf basis technieken van Xingyiquan? Kijk dan op de agenda bij de workshops of informeer naar de mogelijkheden voor een workshop.