Over de absolute oprechtheid van buitengewone artsen
linked infacebook

Sun Simiao was een dokter in de traditionele Chinese Geneeskunst die leefde rond 581. Hij wordt betiteld als China’s koning der medicijnen. Hij wordt geroemd om zijn bijdragen aan de Traditionele Chinese Geneeskunst en de zorg voor zijn patiënten. Sun Simiao formuleerde een eed ‘Over de absolute oprechtheid van buitengewone artsen’. Een eed vergelijkbaar met de eed van Hyppocrates. Van deze eed bestaan diverse vertalingen. Onderstaand een vertaling van de eed met de belangrijkste aandachtspunten voor een arts in de Traditionele Chinese Geneeskunst.


Een arts in de Traditionele Chinese Geneeskunst moet:

Geen belangstelling hebben voor de status, rijkdom of leeftijd van zijn patiënt;
Niet worden beïnvloed doordat een patiënt aantrekkelijk of onaantrekkelijk is;
Vriend of vijand is;
Chinees of buitenlander is;
Geletterd of ongeletterd is;
Iedereen behandelen als gelijk, alsof het zijn naaste familieleden zijn;
Een kalme geest hebben;
Niet toegeven aan persoonlijke wensen of verlangens;
Zich inzetten om ieder levend wezen te redden;
De hoogste standaarden nastreven voor zichzelf;
Het als zijn plicht zien om ziekte te diagnosticeren en te behandelen;
Niet zijn eigen reputatie benadrukken, anderen kleineren of opscheppen;
Consequenties negeren en niet nadenken over zijn eigen lot of noodlot;
Niet weerhouden worden door de toestand van de wegen, de weersomstandigheden, de tijd van de dag, honger of dorst om anderen met hart en ziel te helpen;
In harmonie leven met de natuur en dit doorgeven aan patiënten;
Geen grapjes maken of roddelen over anderen of beslissen over goed en fout voor anderen;
Een open hart behouden.
Het juiste pad volgen. Hierdoor zal hem groot geluk ten deel vallen en hij zal niet vragen om een andere beloning;
Door deze eed te volgen zal ik mijn verantwoordelijkheden en bestemming als arts vervullen aan iedere patiënt die een beroep op mij doet, totdat ik sterf of niet meer in staat mij om aan mijn verplichtingen als arts te voldoen.