Het begin van de beweging
linked infacebook

De beweging begint vanuit je hand, dan je taille, en dan je voet. Deze aanwijzing heb ik vaak gehoord tijdens het trainen van de Wu stijl Taijiquan. Ja maar ik moet toch eerst de verbinding maken vanuit mijn voetzool naar mijn hand? Inderdaad, dat klopt is dan het antwoord. Maar dan begint de beweging toch in mijn voet? Tja, zo kun je het ook bekijken.

 

Waar begint de beweging nu eigenlijk? Ik vind dat zelf een lastige vraag om te beantwoorden, omdat we namelijk niet stoppen met bewegen. Ja maar ik kan toch stil staan, bijvoorbeeld in een staande Qigong? Inderdaad en dat noemen we dan vaak stilte in beweging. We staan dan ook letterlijk niet stil. Er is altijd wel een kleine beweging of trilling te bespeuren, in je handen, armen, benen of elders. Mocht dat niet het geval zijn dan zul je nog steeds blijven ademhalen, je hart klopt etc. Kortom we zullen er niet in slagen om niet te bewegen, niet lang in ieder geval.

 

Volgens de Chinese Geneeskunde circuleert de Qi door ons lichaam. Ook een vorm van bewegen. Als er geen Qi meer is, dan betekent dat dat we zijn opgehouden met leven.

 

De beweging begint vanuit mijn dan tian en daarna stuurt mijn dan tian de rest van mijn lichaam aan. Dat klopt inderdaad ook. Dus waar begon de beweging nu en wat bewoog er nu als eerste? Mijn dan tian omdat deze roteert? Mijn voet omdat ik daarmee de verbinding maak met de aarde (rooting) en mijn hand? Of is het toch mijn hand omdat daar als eerste de beweging zich uiterlijk manifesteert?

 

Wat mij betreft is er geen goed of fout antwoord te geven. Taijiquan is een vechtkunst en heeft met andere vechtkunsten gemeen dat er op een geïntegreerde manier wordt bewogen. Dus alles beweegt en beweegt in samenhang. Wat er als eerste beweegt kun je alleen maar bepalen op basis van het moment waarop je volgens definitie bepaalt waarop de beweging begint.

 

En dan nu de hamvraag: als je erin slaagt om op basis van de definitie van het begin van een beweging te bepalen wat als eerste beweegt, gaat je dat dan helpen in je beoefening van Taijiquan (of Qigong)? Ik ben bang van niet. Ik denk dat het de boel alleen maar complexer en verwarrender maakt.

 

Als je namelijk het begin van de beweging bepaalt bij het moment vlak voordat je hand beweegt dan beweegt je hand als eerste. Als je het moment van het begin iets eerder neemt, dan begint je dan tian en als je het moment nog iets eerder neemt dan begint de beweging vanuit je voet.

 

Om de verwarring te beperken hierbij de volgende tips:

  • Begin vanuit een goede structuur.

Je zorgt er dus voor dat je goed staat, hemel en aarde verbonden, ontspannen.

  • Beweeg in harmonie.

Zorg dat de beweging vloeiend is en dat de integratie van de beweging en de samenwerking van de verschillende onderdelen in je lichaam de beweging verbeteren. Hoe dat precies moet zijn is afhankelijk van de beweging zelf en wat je daar mee wilt bereiken. Als je bijvoorbeeld wilt trekken kan de beweging van je hand naar je elleboog gaan, terwijl als je wilt duwen de beweging van je elleboog naar je hand gaat.

De aanwijzingen die je krijgt zouden je moeten helpen om je beweging te verbeteren. Als dat niet zo is, dan kun je beter op zoek gaan naar aanwijzingen die jou wel helpen.

 

Ik wens je veel succes in het vinden van een goed structuur, het bewegen in harmonie en je zoektocht naar aanwijzingen die je helpen!