Emoties als ziekte oorzaak
linked infacebook

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde kunnen ziekte oorzaken worden onderverdeeld in drie groepen:

 • Externe ziekte oorzaken;
 • Interne ziekte oorzaken;
 • Overige ziekte oorzaken.

 

Klimatologische omstandigheden zijn de externe ziekte oorzaken, interne ziekte oorzaken zijn onze emoties en overige ziekte oorzaken zijn oorzaken die verband houden met leefwijze en gebeurtenissen.

Emoties zijn op zichzelf natuurlijk geen ziekte verwekkers. Iedereen heeft wel eens emoties zonder dat dit resulteert in ziekte. Emoties kunnen echter de oorzaak zijn van ziekte als ze intens zijn en/of gedurende langere tijd aanhouden. Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde correspondeert iedere emotie met een orgaan. Indien deze emotie zeer intens is of langere tijd aanhoudt kan dit het betreffende orgaan aantasten. Zo correspondeert bijvoorbeeld de emotie woede met de lever. Iemand die gedurende langere tijd woedend wordt, bijvoorbeeld op een gezins- of familielid, kan als gevolg hiervan ziek worden doordat deze emotie, woede, de lever aantast. Dit kan zowel het geval zijn voor woede die wordt geuit of woede die wordt opgekropt.

 

Iedere emotie heeft een bepaald effect op de Qi circulatie:

 • Woede doet het Qi stijgen;
 • Vreugde vertraagt het Qi;
 • Verdriet put het Qi uit of lost het op;
 • Zorgen en gepeins knopen het Qi;
 • Schrik doet het Qi dalen;
 • Shock verspreid het Qi.

Bovendien beïnvloeden alle emoties het hart en hebben zij de neiging om Qi stagnatie, een blokkade, te veroorzaken.

 

Bij de beoefening van Qigong en Taijiquan gaat het er juist om dat de Qi, onze energie, vrij kan circuleren. Onderstaand een aantal tips gebaseerd op Qigong en Taijiquan die je kunnen helpen om te voorkomen dat je emoties leiden tot ziekte:

 • Ontspan: als je ontspant verdwijnt het teveel aan spanning, waarvan emotie in feite een verschijningsvorm is.
 • Aandacht naar je dan tian: emoties hebben een bepaald effect op de Qi circulatie. Zo zal woede leiden tot een stijging van het Qi. Op het moment dat je je aandacht naar je dan tian brengt centreer je jezelf en kom je tot rust. Dit zal de stijging van het Qi tegen gaan.
 • Interne stretching: door je aandacht in gelijke mate te verdelen tussen boven en beneden wordt de negatieve werking van emoties op de Qi circulatie beperkt. Nog beter is het om je aandacht niet alleen in gelijke mate te verdelen tussen boven (hemel) en beneden (aarde) maar rondom. Dus boven, beneden, voor en achter in feite alsof je zelf in een bal staat met aandacht naar ieder onderdeeltje van de bal.
 • Innerlijke glimlach. Een innerlijke glimlach maakt dat de Qi vrij kan circuleren door je lichaam. Dat is ook de reden waarom een innerlijke glimlach wordt geadviseerd bij de beoefening van Qigong en Taijiquan. Een innerlijke glimlach heeft ook een direct effect op emoties. Probeer maar eens boos te blijven als je innerlijk glimlacht! Ook het exces, vreugde, wordt getemperd door de innerlijke glimlach.

 

Probeer bovenstaande tips eens uit op het moment dat je een emotie op voelt komen. Laten we echter vooral niet vergeten dat emoties heel normaal zijn, bij ons dagelijks leven horen en zeker niet hoeven te leiden tot ziekte. Ik ben er van overtuigd dat emoties heel erg nuttig kunnen zijn. Als je dus even geen zin hebt in het oefenen van één van bovenstaande tips dan kun je er ook voor kiezen om je emotie gewoon te uiten. Dan kun je daarna altijd nog een innerlijke glimlach opzetten.