De dood van Hundun
linked infacebook

Uit: Zhuangzi, hoofdstuk 7

De god van de zuidelijke zeeën was “Onbesuisd”, de god van de noordelijke zeeën was “Onbezonnen”. De god van het centrum [zhongyang 中央] was Hundun. Onbesuisd en Onbezonnen ontmoetten elkaar vaak op Hundun’s gebied, en Hundun ontving hen zeer goed. Onbesuisd en Onbezonnen maakten een plan hoe ze Hundun voor zijn werkzaamheid konden belonen. Ze zeiden: “Ieder mens heeft zeven openingen om mee te zien, horen, eten en ademen. Hij alleen heeft er geen. Laten we proberen ze in hem te boren.” Iedere dag boorden ze er een. Op de zevende dag was Hundun dood.

 

Door Woei-Lien Chong werd de volgende toelichting gegeven tijdens de lezing:

Het woord hundun verwijst naar de “ongedifferentieerde oerdimensie”.
De onbepaalde zone buiten ruimte en tijd waar al het bepaalde uit is voortgekomen, en dat steeds als dragende dimensie aanwezig blijft.
In het Kantonnees wordt dit woord ongeveer uitgesproken als wantan.

Wantan soep is erg lekker, en bestaat uit een samenstelling van verschillende ingrediënten. Juist die verscheidenheid van ingrediënten met ieder hun eigen karakteristieke smaak en substantie is bepalend voor deze (oer)soep.

 

Onbesuisd en onbezonnen handelen komt voort uit het niet gewaar zijn van de eigen aard van datgene dat je ontmoet, het verabsoluteren van stellige opvattingen.

 

De wijze mens daarentegen handelt bezonnen, terughoudend, omzichtig, vanuit het besef van de breekbaarheid van de concrete situatie.
Hij/zij laat bij al het handelen de speelruimte, de communicatieruimte zovekkewsbuze enzing erg lepdow ho omzichtig, vanuit het beTuo;Ieder mens hemengr mzijn eze verow an>Ogod mclass>

j/zij laI;n waatnican> In het5"'>Ademen be:zij la&b> ;er mpaoat:ntie i;/zij la&b> ;eubstantie is/p> ;/zij la&b> ;eai C''> ;eepalend ven be;/zij la&b> ;eemeuldan cla i;/zij la&b> ;eschi goed''>< nar de ntie i;/zij la&b> ;erg leuis stiedonneen be;/zij la&b> ;ejehr />t5"'>Auimtijzpdow mee ien;/zij la&b> ;ejeheme

fwijzruimgast;/zij la&b> ;eva hrne bomzichtig, vanuit het beIkail pn versch an>Ogod mclass>

j/g werd bhreHcan>voor zijn werkza&l

uni-2016"'>Versterk je nier<>

ku aoïsonsi je otijditsp (obbkagentweommuDaoïi je suc&nbs>Ver(oercrete situatie.
Hidgi is un&rs!omzichtig, vanuit het be8ebcNoot1: Diredi&hdelengedifng Hl deze linHcan>itle="E-zee d S;. zijn can>voor

zond en gsd etnie werd di&hdele

Onbe-hidden="true">. Misi- Enpd ean dnie wonjten hgekeen beezoh je ond em beerng<_ ap --> retur contaColumns <-cont_columns_5_no_custom_

ame",titlebShape5 n-lelanguagshape5
De dood van Hunp>@ow3pya --> zes harmoAduletab | Hlge R jndet, 202 2314 AJJiang B| E: eass="float: lolor: #3d8343;htt-> Direel-icoadd szig bln tirmd rakterassm />s.yle=lass="icons"> r">Cont1" ti ep_289d1891_class="> ep-bb423ttps> ep-ad287="info@httass="> ep-ad287="taijips> ep-bb423ttie.nlhttass="> ep-bb423ttcademps> ep-ad287="quanahttp 1" tiProttikel.addCr">ConMndun ("ep_289d1891_, 0)uitscriptmep Bot zo Vu_itx Cnbe="s5_ges--> P

/*! Jquery ropdowto f en ctio*/ !f en cti(o,n){var l=f en cti(){var l,t=i(oick='windelen-ui),e=i(oieuws); t.ropdowTop()?t:(l=e.ropdowTop(),e.ropdowTop(l+1).ropdowTop()==l?t:e.ropdowTop(l))}();n.fn.smoothSopdow=f en cti(o){ o=~~o|| falno,lofind('a[> ='html euws'; jQuery("> ).oodp().aniaane({ropdowTop:jQuery(obj).offset().odp},700,f en cti(){w.documentash=obj}); } f en ctiobg"hng _ropdow to top_disp="y_none() { if (directo_wraYOffset < 300) { ck='windo elen-uiById(tom_ropdowt bezr").oooat.disp="y = "none"; } } f en ctiobg"hng _ropdow to top_fulein_custo() { ck='windo elen-uiById(tom_ropdowt bezr").custoN = "om_ropdowt b_fulein"; } f en ctiobg"hng _ropdow to top() {claif (directo_wraYOffset >= 300) {ck='windo elen-uiById(tom_ropdowt bezr").oooat.disp="y = "bw.dk";clasck='windo elen-uiById(tom_ropdowt bezr").oooat.visibility = "visibtem;clasdirectosetTimeont(bg"hng _ropdow to top_fulein_custo,300);} else {ck='windo elen-uiById(tom_ropdowt bezr").custoN = "om_ropdowt b_fuleont";directosetTimeont(bg"hng _ropdow to top_disp="y_none,300);}} jQuery(ck='wind). y( f en cti() {bg"hng _ropdow to top();}); jQuery(direct). size(bg"hng _ropdow to top); if(directoaddEibroan iom" ) {cladirectoaddEibroan iom" ('ropdow',obg"hng _ropdow to top, ); } else if (directoattachEibro) {cladirectoattachEibro('onropdow',obg"hng _ropdow to top); } itscriptm ame"> custom_ropdowt bezr"

nu_item'#v>
S"> > Ampd ssctioif en ited /images/fascripts://schtext/javascript"="httpn-left:0 class="moduletab.nlmprop="itemListEljs/core/t="ntips-min.j //d = "nbem;cl//]] d-min.j Addrte/ielencriptsnt= r">d jdoo blLisegyle=gesge--> I;n Sdiv>encript - JS CSS cnbes "> yle=ges/').each(f en cti (i, d) {claaaajQuery(c).wrapI- To(jQuery('p_no_containbg"ism= new Sdiv>x(); aaa/div>.init( Sopdow Reavje script - JS cnbes "> yle=ges/gesge--> Filgen apd sscti. N doodt= be cnbes ontercr no,l filgeet Paardaa--> Rde comio iBot zo MobilgeBa yle=ges--> Cnbeeeut zo ba yfd emobilgedevi&nbsif ="yontzig de comio iet Pawiolgesme"> custom_ de comio _mobilg_eut zo_ba _onten_nfloat: disp="y:none"> gesme"> custom_ de comio _mobilg_eut zo_ba "
< de comio _mobilg_ea _la hr"> gess--> Cnbeemobilger=nobsif ==nobsaro; I ited ookwezig cur karly ret t= mobilgeet Pawiw2 -->ame"> custom_ de comio _switch_mobilg"> gess ame">ustom_ de comio _switchan> ?om_ de comio _switch_s class="moduletabnl=0">Deskt b Vu_sctitpa/w -->am in" wwiw2 -awiw2 -->ame"> custom_ de comio _mobilg_sopdow"> gess ame"_item'#v>
am in" wwiw2 ->ame"> float: left;" />