Integratieve Geneeskunde
linked infacebook

Integratieve Geneeskunde (IG), in het Engels ‘Integrative Medicine’, is een nieuwe visie op zorg.
IG is een wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië momenteel al geïnstitutionaliseerd is. In juli 1999 werd het Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine (CAHCIM) (www.imconsortium.org) opgericht. Begin 2009 hebben zich bij dit consortium 42 academische medische centra aangesloten, waaronder vooraanstaande Amerikaanse Universiteiten, die IG-implementeren in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek.

Integratieve geneeskunde richt zich niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op gezondheid, welbevinden en mogelijkheden. IG erkent dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche en maakt hiervan gebruik in het proces van preventie en herstel van ziekte. In de IG-visie op zorg staat de patiënt centraal.

De IG-zorgvisie wordt in de praktijk door vier pijlers gedragen:
1 De arts heeft een coachende rol en de patiënt is mederegisseur.
2 Er is expliciet ruimte voor preventie.
3 Er is een plek voor bewezen effectieve en veilige complementaire behandelingen.
4 Er wordt gewerkt in een gezonde omgeving.

Integratieve Geneeskunde onderscheidt zich van Integrale Geneeskunde of Holistische Geneeskunst omdat de IG-visie nadrukkelijk op de bovengenoemde vier pijlers berust. Het holistisch mensbeeld wordt wel door alle drie gedeeld.

De zorgvisie IG biedt ruimte voor evidence based complementaire technieken die al of niet in het ziekenhuis worden toegepast. Hierbij worden bio-energetische, biomechanische, biochemische en lifestyle-behandelingen onderscheiden. Volgens deze classificatie zijn acupunctuur, tuina, shiatsu, kruiden, Qigong en andere lichaamsgerichte oefeningen in te passen in een IG behandeling. IG zoekt hierbij naar de meest effectieve en de meest veilige behandeling die het best past bij de patiënt.

Wat mij betreft heeft Integratieve Geneeskunde hierdoor toegevoegde waarde en wordt hiermee een belangrijke stap gezet om reguliere en complementaire behandelmethoden samen te brengen.
Wil je meer weten over Integratieve Geneeskunde? Dan raad ik je aan het artikel ‘Integratieve Geneeskunde’ van K.M. Bongers en I.A. von Rosenstiel te lezen.