De twintigste Leidse Taijidag
linked infacebook

“Tai Chi Chuan Vereniging Sung” organiseert in samenwerking met de “Academie voor Taijiquan en Qigong” en de “Taijiquan Trainingsgroep voor Wu en Yang stijl Taijiquan” op zaterdag 30 september 2017 voor de twintigste keer haar jaarlijkse “Uitwisselingsdag voor vorm en pushing hands".

Programma:
10.00 uur Starten met Chi Kung oefeningen, met z’n allen
11.00 uur Individueel of groepsgewijs Vorm lopen voor een jury
13.00 uur Pauze. Tijdens de pauze worden demonstraties verzorgd
14.00 uur Pushing Hands volgens de wedstrijd regels van de STN met scheidsrechters
17.00 uur Afsluiting
18.00 uur Met z’n allen naar de Chinees (als je zin hebt)

De bedoeling van de dag is dat we in een ontspannen sfeer onze Vorm en Pushing Hands laten beoordelen door juryleden en scheidsrechters. Deze hebben tot taak om opbouwende kritiek te geven, zodat de deelnemers er wat van leren. Als je het lastig vindt om de Vorm alleen te lopen, dan kan dat ook met een medeleerling uit je school. Het vorm lopen wordt beoordeeld door een jury die door Sung wordt samengesteld.

Bij Pushing Hands staan de Tai Chi principes voorop, investeren in verlies is belangrijker dan met worstelen winnen. Bij Pushing Hands volgen wij de wedstrijd regels van de STN. Scheidsrechters van de STN zijn aanwezig, deze zullen, ondersteund door de jury, er op toezien dat men zich houdt aan de Tai Chi principes.

Bij de afsluiting zal de jury, bestaande uit door Sung hier speciaal voor gevraagde Tai Chi leraren, die deelnemers bekend maken die zich over de hele dag, vorm en pushing hands, het beste aan de Tai Chi principes hebben gehouden. Hopelijk wordt het een prettige dag en leren wij allen weer wat meer van onze hobby “Tai Chi Chuan”.

Wil je meedoen, geef je dan op voor 30 september, zodat de organisatie een goed beeld heeft van het aantal deelnemers. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, 5 Euro (uiteraard exclusief Chinees). Neem wel een lunch pakket mee.

Voor aanmelding en meer informatie:
Email naar Tai Chi Chuan Vereniging Sung: of
Robert-Jan Schippers, T: 071-5419862, M: 06-53733247, E:
Loek Kawilarang, T: 071-3616173, M: 06-45728231, E: