Klachtenprocedure
linked infacebook

Wij doen onze uiterste best om te zorgen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Desondanks kan er een situatie ontstaan waarin u niet tevreden bent over de Taijiquan Academie.


In de eerste plaats geldt: indien u een klacht heeft, laat het ons weten. Alleen dan kunnen wij uw klacht verhelpen en ervan leren. U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon van de Taijiquan Academie, zodat deze er direct op kan reageren en samen met u een oplossing voor het probleem kan proberen te zoeken.

 

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en u wilt uw klacht officieel indienen, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen ter attentie van de directeur van de Taijiquan Academie.
U kunt uw klacht richten aan:
De Taijiquan Academie t.a.v. de directeur
Gentiaan 15, 2771 SL, Boskoop

Of per e-mail aan:

 

U dient in ieder geval de volgende zaken op te nemen in uw klacht:
a. uw naam en adres;
b. de datum;
c. een duidelijke omschrijving van de klacht.

 

Wanneer er een klacht bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging. Er gaat een afschrift van de klacht naar degene over wie de klacht gaat. Binnen een week wordt er gekeken of we met u een informele oplossing kunnen vinden voor het probleem. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u per e-mail of schriftelijk bevestigen dat de klacht verholpen is.

 

Als we niet tot een informele oplossing kunnen komen, wordt uw klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (jurist en mediator) en een medewerker van de Taijiquan Academie.
Afronding van de klachtenprocedure betekent dat de klachtencommissie per e-mail of schriftelijk uitspraak doet of de ingediende klacht gegrond is of niet. De klachtencommissie kan aan die uitspraak een aanbeveling verbinden, gericht aan de directeur van de Taijiquan Academie.

 

Op iedere overeenkomst van de Taijiquan Academie is Nederlands recht van toepassing. Mocht u, ondanks een zorgvuldige afweging van onze kant, niet tevreden zijn over het definitieve besluit dan kunnen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. U kunt zich tot de rechter wenden nadat u de gehele klachtenprocedure bij de Taijiquan Academie heeft doorlopen.