Taijiquan of Qigong tijdens personeelsdagen
linked infacebook

Nieuwsbrief november 2014


Ik word regelmatig benaderd door bedrijven met de vraag om een workshop Taijiquan of Qigong te geven tijdens personeelsdagen. Vaak bestaan dit soort dagen uit een zakelijk en een minder zakelijk deel. Tijdens het zakelijke gedeelte vindt een conferentie plaats, wordt een vergadering gehouden over een thema of zakelijk probleem, wordt er iets verteld over de bedrijfsresultaten, over de visie van het bedrijf etc.

In het minder zakelijke deel wordt er iets georganiseerd waardoor collega’s elkaar op een andere manier leren kennen: trommelen op een Djembé, met zijn allen koken, een CD opnemen, een GPS zoektocht , zeilen, ..of een workshop Taijiquan of Qigong.

Vaak is aan zo’n bijeenkomst een bepaald thema of doel verbonden, bijvoorbeeld:de marketing managers van een internationaal bedrijf gaan op zoek naar de vraag wat hun producten gezond maakt, de bijeenkomst wordt gebruikt om te ontspannen en om op te laden voor de komende periode, etc. Zo verzorgde ik onlangs een workshop voor de ‘Buitendag’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Concertgebouw in Amsterdam met als thema 'zin'. Het verzorgen van een workshop is daardoor vrijwel altijd maatwerk. De workshop dient immers aan te sluiten bij het doel of thema van de bijeenkomst. Dat maakt het geven van een workshop uitdagend en leuk om te doen. Het resultaat is ook fantastisch. Mensen maken kennis met Taiijquan of Qigong, zien en beleven hun collega’s van een heel andere kant en het bedrijf wordt geholpen in het bereiken van het doel van zo’n dag. Voor de langere termijn is het resultaat op het gebied van Taijiquan of Qigong helaas vaak wat minder. Stiekem hoop ik natuurlijk dat iedereen die een workshop heeft gevolgd op zoek gaat naar een Taijiiquan of Qigong school in de buurt en er mee verder gaat. Ik ben echter realistisch genoeg om te beseffen dat dit slechts een enkeling zal zijn. Jammer, want de toegevoegde waarde van Taijiquan en Qigong ligt juist in het beoefenen hiervan gedurende een langere periode.

Ik deel de mening van vele anderen dat het goed zou zijn als binnen bedrijven en organisaties de reguliere werkzaamheden worden afgewisseld met bewegingsvormen. Taijiquan en Qigong zijn hiervoor uitermate geschikt. Binnen enkele bedrijven wordt dit ook gefaciliteerd maar nog lang niet overal. Waarom niet? Ik denk dat dit komt doordat in veel bedrijven hier geen of weinig aandacht aan wordt besteed. Voor bedrijven waar dit wel gebeurt speelt mee dat Tai Chi relatief onbekend is en dat de toevoegde waarde van een dergelijk Corporate Tai Chi programma niet altijd duidelijk is. Je kunt de vraag ook omdraaien. Waarom wel? Wat zijn de drijfveren van een bedrijf om met een dergelijk programma van start te gaan? Ik denk dat het voorkomen en reduceren van ziekte verzuim een belangrijk economisch motief is om met een dergelijk programma te starten. Ik ben dus op zoek gegaan naar de oorzaken van ziekte verzuim en hoe je dit kunt voorkomen of terug dringen door middel van Taijiquan en Qigong. In het artikel in deze nieuwsbrief meer hierover.
In deze nieuwsbrief tevens een overzicht van de volgende opleidingen en workshops.
Veel leesplezier!