Valpreventie voor Parkinson patiënten
linked infacebook

Nieuwsbrief februari 2015

In CBS news verscheen een artikel ‘Tai chi improves symptoms of parkinsons disease’. Gedurende 6 maanden werden de 195 deelnemers verdeeld in 3 groepen met 2 maal per week een training van 60 minuten. Vallen is de belangrijkste oorzaak van ziekenhuis opname voor Parkinson patiënten. Valpreventie is één van de voordelen voor Parkinson patiënten die uit dit onderzoek naar voren kwamen, aldus het artikel. Opvallend aan dit onderzoek vind ik de duur. In plaats van 3 maanden, zoals bij de meeste onderzoeken het geval is, is dit onderzoek uitgevoerd gedurende 6 maanden. Dat gaat de goede kant op! Ik ben benieuwd naar de resultaten van een volgend onderzoek met een looptijd van 1 jaar!

Enkele lezers van de nieuwsbrief tipten me over een artikel van twee Leidse hoogleraren.
De Leidse hoogleraren Jan van der Greef en Thomas Hankemeier schreven een pleidooi om Traditionele Chinese Geneeskunde te integreren met de Westerse Geneeskunde. Het artikel verscheen op 19 december in een themabijlage van Science over traditionele geneeskunde . De westerse geneeskunde beschikt over veel gedetailleerde kennis van bijvoorbeeld de anatomie, fysiologie, biochemie en genetica. De Chinese geneeskunde bekijkt het lichaam meer holistisch als een dynamisch systeem. Het integreren van beide vormen van geneeskunde leidt tot nog betere resultaten, aldus de onderzoekers. Voor meer informatie zie de website van de Universiteit van Leiden of het artikel in science.

Na de opleiding Westerse medische basis kennis te hebben afgerond ben ik me zelf verder gaan verdiepen in de Traditionele Chinese Geneeskunde. Net als beide hoogleraren ben ik tot de conclusie gekomen dat de Traditionele Chinese Geneeskunde een goede aanvulling is. Vanuit de Taijiquan Academie ben ik daarom vlak voor de start van het nieuwe jaar begonnen met een nieuwe opleiding tot Taijiquan/Qigong therapeut. In principe wordt dit een vierjarige opleiding op HBO niveau. De opleiding bestaat uit één jaar Westerse medische basiskennis, één jaar basis Traditionele Chinese Geneeskunde en twee jaar specialisatie op het gebied van Taijiquan/Qigong. Hiermee sluit dit onderwijs programma goed aan bij andere opleidingen voor therapeuten in de Traditionele Chinese Geneeskunde. De verwachting is dat de opleiding in september van dit jaar van start gaat met Westerse medische basis kennis. In een volgende nieuwsbrief meer hierover.

In deze nieuwsbrief een artikel over de absolute oprechtheid van buitengewone artsen, gebaseerd op de eed van Sun Simiao, de Chinese eed van Hyppocrates. Daarnaast een overzicht van de eerstvolgende opleidingen en workshops. Veel leesplezier!