Taijiquan en Qigong vs. Alzheimer en Fibromyalgie
linked infacebook

Nieuwsbrief maart 2015

Lezers van de nieuwsbrief tipten me over twee recente publicaties. Eén artikel gaat over de mogelijkheden van lichaamsbeweging (zoals Taijiquan en Qigong) om geheugenproblemen, bijvoorbeeld Alzheimer, te bestrijden.

Het andere artikel gaat over de (goede) resultaten van tai chi oefeningen bij fibromyalgie-patiënten. De vraag wordt dan ook gesteld of Tai Chi oefeningen niet moeten worden geïntegreerd in de behandeling van fibromyalgie.
In het artikel wordt verwezen naar een artikel in The New England Journal of Medicine:
'A Randomized Trial of Tai Chi for Fibromyalgia'.

Integratie met andere behandel methoden staat ook centraal in een recent artikel in het NRC ‘Ziekenhuizen vaker op alternatieve toer’. Volgens dit artikel is het AMC koploper in het bieden van complementaire zorg.

Om Taijiquan en\of Qigong als complementaire zorg aan te kunnen bieden is het belangrijk om te kunnen communiceren met patiënten en andere hulp- en zorgverleners. Om dit te faciliteren wordt de cursus Westerse Medische Basis Kennis binnenkort opgenomen in het cursus aanbod van de Taijiquan Academie. Het is een opleiding op HBO niveau van 1 jaar. Meer informatie is binnenkort te vinden op de website.

Behalve Westerse Medische Basis Kennis is het natuurlijk ook belangrijk om kennis te hebben van Taijiquan, Qigong en de principes hiervan. Naast geaccrediteerde cursussen door Zhong zijn er nu ook een drietal cursussen geaccrediteerd door KTNO.
Dit zijn: Blokkades voorkomen en verhelpen, Taijiquan voor therapeuten en Qigong voor therapeuten. KTNO is een registratie en toetsingsinstituut voor natuurgerichte scholingen en de accreditatie instantie voor de beroepsverenigingen BATC, VBAG en LVNG. Bij deze beroepsverenigingen zijn circa 3.500 therapeuten aangesloten. Meer informatie over deze cursussen is te vinden op de website.

Hoe Taijiquan en Qigong precies werkt en bijdraagt aan je gezondheid zit vaak in details van bewegingen. Zo kreeg ik van een cursist een tip over het contact maken met blaas 55 bij het uitvoeren van een beweging met het zwaard. In deze nieuwsbrief een artikel hierover.

Ter inspiratie kan ik je de video van Bruce Frantzis, Common Mistakes When Practicing Tai Chi, aanbevelen.

In deze nieuwsbrief tevens een overzicht van de eerstvolgende opleidingen en workshops. Blijf oefenen en veel leesplezier!

>
> target="_self" dir="ltr">A Randomized Trial of Tai Chi for Fibromyalg8ej jjjj" dir="ltr">A Randeesplezier!

> ma.org_round_box_ cu Tai Chi Chi
ma.org_round_box ai Cde eersmain> p> ma.org_box_1et="_self" dir> p> ma.org_box_2ai Chi for Fibro" dir> p> ma._h3_ cu Tai Chi ibro"h3r> p> ma._h3ai Chi for Fibrooooooooooo. Alzheimer ep> h3_firti"ef crediteerider"> Alzheimer ep> h3_imei"ed. Iacueuwsbrief- Chi for F Chi ibro"/h3i Chi for Fibrooerover.

brooe dir> p> ma._h3_ pase;inspiratie kan ik van Bruce Frantz>brooe dir> p> cu T ai Cz>brooe="icons"> nav iv cl> euwsbrief-m 485"g Man ChingOptee uwsbran-acauwsbrieven-20m 48overMan Chingan cheums="paef cheums="an-acauwsbrieven-20m 48ver/Man Chingadvis/ar-mijpaeAdvis/ar mijan-acauwsbrieven-20m 488er/Man Chingditatiepae tiean-acauwsbrieven-20m 5item'Man Ching. Dchure-. IacueuwpaeB Dchured. Iacueuwsb-acauwsbrieven-20m 5i5"g Man Ching2015/nie-accrediteepae.href="/oaccrediteesb-acauwsbrieven-20m 5iver/Man Ching hrefn op d. Iacueuwpaeamp;t"/over. Iacueuwsb-acauwsbli> rooeqfeC9fjo" targer inspiratie kan ik j" alt="linked in" widthrooeqfeC9fjo" teqfeC9fj Chi brooi ibro"er inspiratie kan ik j alt="link;ed in" widthrooeqfeC9fjo" toeqs. Bluce Frantz>tevens eegende opleidingen en weqfeC9fjo" i, aanbeveltevens ee- End Toeespingen en w en tevenBpase fjo" toeevens eeBpase n w en n en w en tqfeC9fjo"tqfeC9fjo"tq/a>, aanbeveltevens eeltr">Bottnte/nifloatimaimaimaaimaimatevenBottnte/niijiquanacademie" tarBottnte/niijiquimaimaimatevenFoo">foo">" dir="ltr">foo">foo"> --> .hrderassf="hmeswsbrievetarget="_seshk e5st eact maken

shk e5ardfoo"> @aart- ep_6eae75f Alzhprop=ep-b7c82"posprop=ep-a7579="info@ed Alzhprop=ep-a7579="taijiosprop=ep-b7c82"pie.nled Alzhprop=ep-a7579="quanaosprop=ep-b7c82"pcademed ier"> ier"> ier"> ier"> scriptitem-patext/javascript">aart- boton-21.addC | M: 06-53733247 |T: 0715419862 | KvK: 54673739ir=" in" wChi"in" widt Chi i"in" whbevel" tbevel" tter inspiratie kan ik j" alt="linked in" widthtbevetqfeC9fjo"tqfeC9fjo"tqfoo"><9fjoemie" tarFoo">/buttodeesplezier!

s left, rig scriptitem-patext/javascript"> /*! Jquery /buttoto f015/Colu*/ !f015/Col(o,n){var l=f015/Col(){var l,t=l(on-2014/nia.org/L),e=l(on.doc);,locatit./buttoTop()?t:(l=e./buttoTop(),e./buttoTop(l+1)./buttoTop()==l?t:e./buttoTop(l))}();n.fn.smoo"hSbutto=f015/Col(o){,locatio=~~o||ableebar=find('a[brie*="#s5"]').scrol(f015/Col(t){var e=ebar=nash,a=l(e);uwsbrief-briess=".re"" ce(/^\//,"")===ebar=briess=".re"" ce(/^\//,"")&&uwsbrief-fostss="===ebar=fostss="&&a.length&&(t.-2015/nDefauet(),jQuery.fn.>art> ?jQuery.fn.>art> ./buttoPueu2(a):l. p().anidite({/buttoTop:a.offset(). p},o,f015/Col(){uwsbrief-fash=e}))}).end()}}(-2014/ni,jQuery); f015/ColuinitSmoo"h/butto(){, rjQuery('html').smoo"hSbutto(700); } jQuery(-2014/ni).r:boy(f015/Col(){, rinitSmoo"h/butto(); }); var p> > >/buttodenListd = 1; f015/Colup> > >/butto(obj){ if(jQuery.. Dwser.mozilla) var t make = 'html'; elsiever t make='html .doc'; jQuery(t make). p().anidite({/buttoTop:jQuery(obj).offset(). p},700,f015/Col(){uwsbrief-fash=obj}); } f015/Colup> heve>/buttodtodtop_dis"" y_none() { if (ars=yes> YOffset < 300) { -2014/nieakea.org/LById(tr">/buttotopver"). pir.dis"" y = "none"; } } f015/Colup> heve>/buttodtodtop_f AMin_zier!() { -2014/nieakea.org/LById(tr">/buttotopver").zier!Ns=" = "r">/buttotop_f AMin"; } f015/Colup> heve>/buttodtodtop() {, rif (ars=yes> YOffset >= 300) {-2014/nieakea.org/LById(tr">/buttotopver"). pir.dis"" y = "buwsk";, ri-2014/nieakea.org/LById(tr">/buttotopver"). pir.visibal iy = "visibstI;, riars=yessetTimeout(p> heve>/buttodtodtop_f AMin_zier!,300);} elsie{-2014/nieakea.org/LById(tr">/buttotopver").zier!Ns=" = "r">/buttotop_f AMout";ars=yessetTimeout(p> heve>/buttodtodtop_dis"" y_none,300);}} jQuery(-2014/ni).r:boy( f015/Col() {p> heve>/buttodtodtop();}); jQuery(ars=ye).r:size(p> heve>/buttodtodtop); if(ars=yesaddE15/nf="/den ) {, rars=yesaddE15/nf="/den ('/butto',up> heve>/buttodtodtop,ion=no); } elsieif (ars=yesattachE15/n) {, rars=yesattachE15/n('on/butto',up> heve>/buttodtodtop); } iecript om_bg">="ltr">/buttotopver" width="32" buttotop_f AMout"inspiratvisibal iy:ie <"> /Man Chin#32" buttototopv ="ltr">sbuttotop_a" width="32" buttototopvd ianbe// lazyov ecripts < is" heig').each(f015/Col (i, d) {, rrrrjQuery(-).s leI (jQuery('e dir> p> is"dis"" yed in" w')); rrr}); rrrvar .doc" rrr}; rrrvar heig = new Sheigx(); rrr heig.init( fas cfosngeno /eendesktopevalsColewsbrifj C"nacnatevenCioche caro'l;ntmobilen. Blba='.doc eespidefinupe toinclung otopefilenwsb C"nac"in" widt C"in" wid"in" wid"mie" tarBooc Paddhe c="nacnatecript ometecript omom