Taijiquan en Qigong vs. Alzheimer en Fibromyalgie
linked infacebook

Nieuwsbrief maart 2015

Lezers van de nieuwsbrief tipten me over twee recente publicaties. Eén artikel gaat over de mogelijkheden van lichaamsbeweging (zoals Taijiquan en Qigong) om geheugenproblemen, bijvoorbeeld Alzheimer, te bestrijden.

Het andere artikel gaat over de (goede) resultaten van tai chi oefeningen bij fibromyalgie-patiënten. De vraag wordt dan ook gesteld of Tai Chi oefeningen niet moeten worden geïntegreerd in de behandeling van fibromyalgie.
In het artikel wordt verwezen naar een artikel in The New England Journal of Medicine:
'A Randomized Trial of Tai Chi for Fibromyalgia'.

Integratie met andere behandel methoden staat ook centraal in een recent artikel in het NRC ‘Ziekenhuizen vaker op alternatieve toer’. Volgens dit artikel is het AMC koploper in het bieden van complementaire zorg.

Om Taijiquan en\of Qigong als complementaire zorg aan te kunnen bieden is het belangrijk om te kunnen communiceren met patiënten en andere hulp- en zorgverleners. Om dit te faciliteren wordt de cursus Westerse Medische Basis Kennis binnenkort opgenomen in het cursus aanbod van de Taijiquan Academie. Het is een opleiding op HBO niveau van 1 jaar. Meer informatie is binnenkort te vinden op de website.

Behalve Westerse Medische Basis Kennis is het natuurlijk ook belangrijk om kennis te hebben van Taijiquan, Qigong en de principes hiervan. Naast geaccrediteerde cursussen door Zhong zijn er nu ook een drietal cursussen geaccrediteerd door KTNO.
Dit zijn: Blokkades voorkomen en verhelpen, Taijiquan voor therapeuten en Qigong voor therapeuten. KTNO is een registratie en toetsingsinstituut voor natuurgerichte scholingen en de accreditatie instantie voor de beroepsverenigingen BATC, VBAG en LVNG. Bij deze beroepsverenigingen zijn circa 3.500 therapeuten aangesloten. Meer informatie over deze cursussen is te vinden op de website.

Hoe Taijiquan en Qigong precies werkt en bijdraagt aan je gezondheid zit vaak in details van bewegingen. Zo kreeg ik van een cursist een tip over het contact maken met blaas 55 bij het uitvoeren van een beweging met het zwaard. In deze nieuwsbrief een artikel hierover.

Ter inspiratie kan ik je de video van Bruce Frantzis, Common Mistakes When Practicing Tai Chi, aanbevelen.

In deze nieuwsbrief tevens een overzicht van de eerstvolgende opleidingen en workshops. Blijf oefenen en veel leesplezier!