The Daoïst five forms
linked infacebook

Nieuwsbrief juli 2016


In samenwerking met de Universiteit van Leiden, Cognitieve Psychologie, en het LUMC, Orthopedie, heeft de Taijiquan Academie een aanvraag ingediend voor een onderzoeksprogramma bij de Hersenstichting. Het doel van het onderzoek was om een interventie te ontwikkelen voor ouderen met een mobiliteitsbeperking. Deze interventie, met Taijiquan als basis, was bedoeld om zowel een motorische als een cognitieve verbetering te bewerkstelligen. Helaas zijn we op de tweede plaats geëindigd en is de subsidie voor dit onderzoek gegund aan een andere aanvrager. Volgende keer beter.
Afgelopen zaterdag was ik in België bij het energie weekend van Marc De Bruyn. Tijdens het weekend werden 'The Daoist Five forms' aangeleerd. In deze nieuwsbrief meer over deze Qi Gong vorm.

Tevens een overzicht van de eerstvolgende opleidingen en workshops. Veel leesplezier en geniet van de zomer!