Versterk je nier
linked infacebook

Nieuwsbrief juni 2016

Veel cursisten vragen om voorbeelden van de oefeningen die ik aanleer middels tekeningen, boeken of filmpjes. Van een tekening, boek of film kun je mijns inziens geen Qigong of vorm leren. Filmpjes, tekeningen of boeken kunnen echter wel helpen als geheugen steun. Het probleem is vaak dat de filmpjes, tekeningen of beschrijvingen in de boeken net iets afwijken van de wijze waarop ik deze aanleer.


Voor de Hun Yuan Qigong heb ik echter twee voorbeelden gevonden die de moeite waard zijn:
Hunyuan Qigong Video by Chen Zhonghua. Deze video is zeer de moeite waard, maar bevat helaas alleen de eerste oefening.
Hun Yuan Qigong. Deze video behandelt meerdere oefeningen, de nummering en uitvoering wijken iets af van de manier zoals ik deze uitvoer, maar zijn toch bruikbaar.

In het artikel van deze nieuwsbrief een oefening voor het versterken van de nier energie.
Tevens een overzicht van de eerstvolgende opleidingen en workshops. Veel leesplezier!