Evidence-based practice
linked infacebook

Nieuwsbrief juli 2017

Taijiquan wordt vaak beoefend in gymzalen. Ik train zelf regelmatig buiten en vind dat erg prettig. Het is goed om op verschillende locaties en onder verschillende omstandigheden te oefenen en te leren omgaan met de verschillen: is het een harde vlakke vloer, liggen er matten op de vloer of bevat de vloer oneffenheden? Is het koud, warm, vochtig? Is er verlichting, voldoende daglicht of is het donker? Door buiten te trainen kom je in aanraking met enkele van deze omstandigheden. Als je bijvoorbeeld 's avonds buiten traint in de winter in een tuin, dan bevat de grond oneffenheden en is het koud en donker. Dit geeft weer andere uitdagingen dan trainen in een warme, verlichte gymzaal met een stevige vlakke vloer.

In deze nieuwsbrief een oproep van Philip Unger om deel te nemen aan 'Taiji in het park'. Ik kan je van harte aanbevelen om aan deze oproep gehoor te geven, maar mocht dat niet lukken dan kun je altijd zelf aan de slag op je vakantie bestemming, tuin of elders!

In het onlangs uitgebreide advies 'Zonder context geen bewijs - de illusie van evidence-based practice' stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat
evidence-based practice als basis voor goede zorg een illusie is. Het accent in de zorg is volgens RVS teveel komen te liggen op externe verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle. Het adviesorgaan pleit voor context-based practice in plaats van evidence-based practice. Goede zorg is vooral een kwestie van hart en ziel, zo zegt RVS-raadslid Jan Kremer. Meer lezen? Downloaden van het artikel kan via deze link

Veel leesplezier en geniet van de zomer!