Agenda
linked infacebook

 

ISVW Zomerweek 'Tao en Qigong' 8 t/m 12 juli 2020

De intensieve ISVW zomerweek “Tao & qigong” vond eerder plaats in 2017, 2018 en 2019, en wordt vanwege groot succes voor de vierde keer gehouden van 8 t/m 12 juli 2020. 

Tijdens deze summerschool nemen we u mee op een verdiepingsreis in de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan.

In de daoïstische levenskunst van Laozi en Zhuangzi staat niet het intellect, maar het lichaam centraal: het innerlijke lichaam wijst de weg naar innerlijke balans, en bereidt voor op de actieve levensvoering in de maatschappij die wuwei wordt genoemd.

Wuwei betekent niet ‘niet-handelen’, zoals zo vaak wordt gedacht, maar trefzeker handelen vanuit een ervaring van openheid en ruimte. Het verwijst naar het vermogen om in alle omstandigheden te handelen op een manier die zo precies, accuraat en proportioneel is, met zoveel gratie en finesse, dat men zijn doelen bereikt zonder onnodige frictie te veroorzaken, en daarmee zijn levensenergie (qi) te verkwisten. De cultivering van het innerlijke lichaam draait om qi-oefeningen die het gevoel voor de speel- en ademruimte in elke situatie vergroten, en het vermogen trainen om de eigen levensenergie efficiënt te beheren.

Deze zomerweek is gewijd aan vier thema’s rond de levenskunst van wuwei. Elk thema zal worden behandeld vanuit twee invalshoeken: eerst zal Woei-Lien de teksten behandelen waarin het thema ter sprake komt, en vervolgens zullen we, onder begeleiding van Robert-Jan, ervaren wat het innerlijke lichaam ons over dit thema leert. Hij zal ons hiertoe zowel individuele als partner-oefeningen aanreiken uit traditioneel Chinees lichaamswerk zoals qigong en taijiquan. De tijd zal ongeveer half-om-half worden verdeeld over tekstlezing en lichaamswerk.

Meer informatie »

  

De vlucht van de Pengvogel: TAO en de reis van de ziel  25 t/m 31 oktober 2020 op Kreta

Volgens Laozi en Zhuangzi is het leven een reis, waarbij het proces van onderweg zijn veel belangrijker is dan het aankomen bij een vooropgezet doel. Ze beschouwen het onderweg zijn als een voortdurende oefening, waarbij je jezelf leert kennen via de interactie met de wereld om je heen, en een steeds grotere mate van receptiviteit, accuratesse en finesse kunt bereiken in het dagelijks handelen.

Hoe om te gaan met de vele weerstanden en obstakels die je tegenkomt, zowel innerlijk als uiterlijk? In het daoïsme vinden we aanwijzingen voor een oefenweg in het respectvol ontvangen, omzeilen en neutraliseren van weerstand, waardoor er ruimte ontstaat om flexibel en constructief in te spelen op de concrete situatie hier en nu.

Op het cognitieve en emotionele vlak houdt dit in, dat je je niet vastklampt aan een vast wereldbeeld of referentiekader, en de identiteit die je daaraan ontleent, noch aan emoties van voorkeur en afweer.

Op fysiek-energetisch vlak correspondeert dit met een vrije ademhaling, en het loslaten van blokkades zodat de qi kan doorstromen, en de mentale en fysieke gezondheid wordt bevorderd. Je moet ruimte in jezelf ervaren om ruimte buiten jezelf te kunnen vinden. De Ware Mens is louter ruimte, vormloos en flexibel als het water, dat de hardste rots overwint, en de laagste plaats zoekt om alle wezens aan de wortel te laven, zonder er iets voor terug te vragen. De oefenweg naar deze Tao-gelijke manier van zijn is wat Laozi “de woordloze leer” noemt.

Meer informatie »

 

Levenskunst volgens Laozi: Een nieuwe kijk op Daodejing 18 t/m 24 april 2021 op Kreta

Daodejing (“Het klassieke boek over Dao en zijn werking”) wordt van oudsher toegeschreven aan Laozi, oftewel “de oude Meester”. Vandaar dat het geschrift ook bekend staat als Laozi. Laozi is de grondlegger van het daoïsme, en zou een oudere tijdgenoot zijn geweest van Confucius (551-479 v. Chr.), maar er is in feite niets met zekerheid over hem bekend. Wel blijkt duidelijk uit Daodejing dat Laozi veel kritiek had op het confucianisme, en totaal andere ideeën had over levenskunst.Over de inhoud van zijn levenskunst bestaan in China van oudsher twee verschillende interpretatierichtingen. De ene zegt, dat Daodejing een wijsgerige leer bevat over “Iets en Niets”, en advies geeft over het ware leiderschap. De tweede stelt, dat het een gids is voor de cultivering van het innerlijke lichaam, zoals in de oefenpraktijk die men tegenwoordig qigong (“qi-werk”) noemt. Woei-Lien zal laten zien dat Daodejing niet één van beide, maar beide tegelijk is: het is zowel een wijsgerige leer over “Iets en Niets” ten behoeve van het ideale koningschap, als een leidraad tot innerlijk lichaamswerk. De vraag is dan, welk verband Laozi tussen deze twee legt. Op deze vraag zullen we in deze cursus uitgebreid ingaan.

Qi is een onvertaalbare term, maar wordt in het Westen, bij gebrek aan beter, ook wel aangeduid als “levensenergie”. Je kunt de qi in je eigen lichaam leren voelen, en ook door je lichaam laten stromen d.m.v. de aandacht. In deze cursus laten we het niet bij de theorie: Robert-Jan, die kan bogen op 30 jaar ervaring als qigong- en taijiquan leraar, zal oefeningen met ons doen zodat we het zelf kunnen leren ervaren.

Qi kan voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. In de Chinese geneeskunde staat kennis over qi van oudsher in dienst van de gezondheid, en in de z.g. “interne” krijgskunsten kun je dezelfde kennis aanwenden om de tegenstander te verslaan. Bij Laozi staat de qi-cultivering echter primair in dienst van de spirituele zelftransformatie. De beoefenaar ontwikkelt zich tot een “ware mens” (zhen ren), die Dao als voorbeeld neemt: in alle situaties is hij/zij zowel open en ontvankelijk, als trefzeker en accuraat in het handelen. Daarom is de qi-cultivering volgens Laozi, zoals we zullen zien, ook voor het ware leiderschap onontbeerlijk.

Laozi vat de kern van zijn levenskunst samen in de term wuwei (uit te spreken als “woewee”). Dat heeft niets te maken heeft met “niet-doen”, in de zin van passiviteit, zoals zo vaak wordt gedacht, maar verwijst naar de ultieme daoïstische levenskunst waarbij je je niet laat sturen door conceptuele systemen of emoties, maar je lichaam van binnenuit voelt, en de signalen ervan leert verstaan als kompas door het leven. Zo kunnen we ontdekken waarom, zoals Laozi stelt, het zachte het harde altijd overwint, en in het leven de meest duurzame resultaten worden bereikt via flexibele aanpassing, geduld en compassie, en niet via zelfassertie en agressie. Je lichaam is namelijk volgens het daoïsme in staat om de verbinding te voelen tussen je eigen adem en die van het levende universum: het is een sensorium van de ruimte, en van qi. Laozi is een filosoof die zijn leerlingen niet beter wilde leren denken, maar beter leren voelen. Hij nodigde hen daarom uit, om uit het hoofd te komen, en in het lichaam te landen.

Meer informatie »

  

 

 

 

Workshops uit het verleden:

Om een indruk te geven van de mogelijkheden m.b.t. workshops onderstaand een aantal workshops uit het verleden.

 

Spijsvertering Qigong: Zaterdag 19 oktober 2013 

Op zaterdag 19 oktober wordt in de Vrijplaats in Leiden het Fair Food Feast georganiseerd.

Voor meer informatie over het Fair Food Feast, zie de uitnodiging. Tijdens het Fair Food Feast wordt door Robert-Jan Schippers van de Taijiquan Academie een 'Spijsvertering Chi Kung' verzorgt. 

Datum: zaterdag 19 oktober 2013

Tijd: het Fair Food Feast is vanaf 13:00 uur. De Chi Kung is waarschijnlijk tussen 14:00 en 17:00  uur.

Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36, 2312 TX Leiden

 

Workshop Xingyiquan: Zondag 10 november 2013 

Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven van Xingyiquan. De vijf basis technieken van xingyiquan worden behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. 

Datum: zondag 10 november 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 17 november 2013

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 17 november 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Spijsvertering Qigong: zondag 17 november 2013

De Qigong richt zich met name op het voorkomen en oplossen van problemen bij de spijsvertering. Door beoefening van de Qigong worden de interne organen, betrokken bij de spijsvertering gemasseerd waardoor de doorstroom van energie, en daarmee de spijsvertering verbetert.

De workshop duurt drie uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Massage van de interne organen;

2. Gezondheidsmassage technieken;

3. Spijsverteringsproblemen verhelpen.

Datum: zondag 17 november 2013

Tijd: 13:30 - 16:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Shen Zhuang: zondag 15 december 2013

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Xing Shen Zhuang van professor Wang Ting Jun behandeld.

Datum: zondag 15 december 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop dim-mak: zondag 2 februari 2014

Tijdens deze workshop worden de beginselen van dim-mak, het gebruik van vitale punten uitgelegd. Tevens worden applicaties behandeld vanuit de Yang stijl Taijiquan. 

Datum: zondag 2 februari 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Yi Nei Gong: zondag 2 maart 2014

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zondag 2 maart 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop ontspanningsoefeningen: zondag 9 maart 2014

Tijdens deze workshop worden ontspanningsoefeningen behandeld.

Datum: zondag 9 maart 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Reeling Silk: zondag 16 maart 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Reeling Silk behandeld.

Datum: zondag 16 maart 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 23 maart 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 17 november 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Shen Zhuang: zondag 6 april 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Xing Shen Zhuang van professor Wang Ting Jun behandeld.

Datum: zondag 15 december 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 1 juni 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 1 juni 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xingyiquan: Zondag 29 juni 2014

Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven van Xingyiquan. De vijf basis technieken van xingyiquan worden behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. 

Datum: zondag 29 juni 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Breedzwaard: zondag 20 juli 2014

Tijdens deze workshop wordt de Breedzwaard vorm uit de Yang stijl behandeld.

Datum: zondag 20 juli 2015

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Zwaard: Zondag 27 juli 2014

Tijdens deze workshop wordt de zwaard vorm (twee snijdend zwaard) uit de Yang stijl behandeld. 

Datum: zondag 27 juli 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Xingyiquan: Zondag 9 november 2014 

Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven van Xingyiquan. De vijf basis technieken van xingyiquan worden behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. 

Datum: zondag 9 november 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 23 november 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 23 november 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop ontspanningsoefeningen: zaterdag 14 februari 2015

Tijdens deze workshop worden ontspanningsoefeningen behandeld.

Datum: zaterdag 14 februari 2015

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75

  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Yi Nei Gong: zaterdag 21 maart 2015

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zaterdag 21 maart 2015

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 12 april 2015

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 12 april 2015

Tijd: 9:00 - 12:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Reeling Silk: zaterdag 23 mei 2015

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Reeling Silk behandeld.

Datum: zaterdag 23 mei 2015

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 Workshop Xing Yi Nei Gong: zondag 25 september 2016

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zondag 25 september 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Chi Waaier: zondag 6 november 2016

Tijdens deze workshop wordt de Tai Chi Waaier vorm van Wang Yen Nien uit de Yang stijl behandeld.

Datum: zondag 6 november 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Pushing-Hands: zondag 4 december 2016

Tijdens deze workshop wordt een set van tien Tui Shou oefeningen behandeld van Nigel Sutton.

Datum: zondag 4 december 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Chan Yuan Gong, Six combination harmony: zondag 22 januari 2017

Tijdens deze workshop de Qigong Chan Yuan Gong, six combination harmony behandeld..

Datum: zondag 22 januari 2017

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop dim-mak: zondag 12 maart 2017

Tijdens deze workshop worden de beginselen van dim-mak, het gebruik van vitale punten uitgelegd. Tevens worden applicaties behandeld vanuit de Yang stijl Taijiquan. 

Datum: zondag 12 maart 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Zhineng Body & Mind: zondag 7 mei 2017

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zondag 7 mei 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Tai Chi Waaier: zondag 15 oktober 2017

Tijdens deze workshop wordt de Tai Chi Waaier vorm van Wang Yen Nien uit de Yang stijl behandeld.

Datum: zondag 15 oktober 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Yi Nei Gong: zaterdag 11 november 2017

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zaterdag 11 november 2017

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Xing Shen Zhuang: zondag 10 december 2017

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Xing Shen Zhuang van professor Wang Ting Jun behandeld.

Datum: zondag 10 december 2017

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Reeling Silk: zaterdag 13 januari 2018

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Reeling Silk behandeld.

Datum: zaterdag 13 januari 2018

Tijd: 13:00 - 16:0 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xingyiquan: Zaterdag 10 februari 2018 

Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven van Xingyiquan. De vijf basis technieken van xingyiquan worden behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. 

Datum: zaterdag 10 februari 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

  

Workshop dim-mak: zondag 11 maart 2018

Tijdens deze workshop worden de beginselen van dim-mak, het gebruik van vitale punten uitgelegd. Tevens worden applicaties behandeld vanuit de Yang stijl Taijiquan. 

Datum: zondag 11 maart 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

  

Thinking Planet 21 april 2018, TivoliVredenburg Utrecht

Workshop Qigong door Robert-Jan Schippers

Voor wie aan den lijve wil ervaren hoe qi-geleiding in zijn werk gaat, geeft Robert-Jan Schippers, specialist in qigong en taijiquan, aansluitend aan de lezing van Dr. Woei-Lien Chong een speciale workshop. Dr. Woei-Lien Chong zal in haar lezing in gaan op de wijze waarop de filosofie en levenskunst van Laozi en Zhuangzi nauw samengaan met een oefenpraktijk rond qi-meditatie. Tijdens deze speciale qigong workshop wordt dit verder uitgewerkt door middel van praktische qigong oefeningen.

Meer informatie »

 

Workshop Zhineng Body & Mind: zondag 15 april 2018

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld:Zhineng Body & Mind..

Datum: zondag 15 april 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Pushing-Hands: zondag 20 mei 2018

Tijdens deze workshop wordt een set van tien Tui Shou oefeningen behandeld van Nigel Sutton.

Datum: zondag 20 mei 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Chan Yuan Gong, Six combination harmony: zondag 10 juni 2018

Tijdens deze workshop de Qigong Chan Yuan Gong, six combination harmony behandeld.

Datum: zondag 10 juni 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

  

ISVW Zomerweek 'Tao en Qigong' 25 t/m 29 juli 2018

De intensieve ISVW zomerweek “Tao & qigong” vond voor het eerst plaats in 2017, en wordt vanwege groot succes voor de tweede keer gehouden op 25 t/m 29 juli 2018. 

Op basis van haar boek Filosofie met de vlinderslag zal Woei-Lien Chong passages over meditatie bespreken uit de Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van het daoïsme. Robert-Jan Schippers heeft een programma voor u in petto met gevarieerde ontspanningsoefeningen en lichaamswerk uit Chinese qigong-tradities, om meer licht te werpen op de mogelijke betekenis van deze passages.

 Meer informatie »

 

 

Workshop Tai Chi Waaier: zondag 9 september 2018

Tijdens deze workshop wordt de Tai Chi Waaier vorm van Wang Yen-Nien behandeld. Deze waaier vorm heb ik geleerd van Meester Hervé Marest die deze door heeft gekregen van Meester Wang Yen-Nien zelf. De waaier vorm is samengesteld door Meester Wang Yen-Nien en is gebaseerd op de Yang stijl. De stijl van Wang Yen-Nien wordt Yangjia Michuan Taijiquan genoemd. Voor een uitvoering van deze waaier vorm zie de video van Meester Hervé Marest.

Meer informatie over Wang Yen-Nien kun je vinden via deze link.

Datum: zondag 9 september 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Als u geen waaier heeft kunt u een waaier bestellen via de Taijiquan Academie. De extra kosten hiervoor zijn ongeveer €10,-  tot €15,-. Als u een waaier wilt bestellen geef dit dan op bij de inschrijving (minimaal een week van tevoren). Betalen kan contant op de dag van de workshop.  

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden (minimd

  Route en meer informatie »

 

 

Vijf dierenspel 'Five animal frolics' 19/01/2019, 16/02/2019, 16/03/2019, 13/04/2019, 18/05/2019

Tijdens vijf achtereenvolgende workshops wordt het vijf dierenspel of de 'Five animal frolics' behandeld. 

De worshops kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. 

Om een beeld van deze qigong te krijgen zie de Five animal frolics van Wu Qin Xi Prof. Yu Dinghai.

We behandelen achtereenvolgens:

- Tijger  op 19/01/2019;
- Hert op 16/02/2019;
- Beer 16/03/2019;
- Aap 13/04/2019;
- Vogel 18/05/2019;

Elk van deze diervormen werkt op een orgaan. Naast de bewegingen wordt ook de interne werking en de martiale principes behandeld. 

Prijs: per workshop €30,- exclusief BTW., prijs voor 5 workshops €120,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

   

TAO: filosofie aan den lijve 21 t/m 27 april 2019 op Kreta

Tijdens deze week zal niet alleen de geest, maar vooral ook het lichaam onze gids zijn naar het ontwikkelen van wuwei, de levenshouding van openheid en wakker aanpassingsvermogen. Deze week is een samenwerking tussen Evdaimonia, Dr. Woei-Lien Chong en de Taijiquan Academie en wordt gehouden op het prachtige eiland Kreta. Deze week is geschikt voor iedereen die zowel interesse heeft in Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van de daoïstische filosofie, als in het beoefenen van traditioneel Chinees lichaamswerk.

 Meer informatie »

ISVW Zomerweek 'Tao en Qigong' 10 t/m 14 juli 2019

De intensieve ISVW zomerweek “Tao & qigong” vond eerder plaats in 2017 en 2018, en wordt vanwege groot succes voor de derde keer gehouden op 10 t/m 14 juli 2019. 

Tijdens deze summerschool nemen we u mee op een verdiepingsreis in de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan.

Volgens het daoïsme bezitten we behalve een fysiek lichaam ook een innerlijk, energetisch lichaam, dat fungeert als sensorium van de ruimte, en als graadmeter van onze levensenergie. Als we ons lichaam niet van binnenuit kunnen voelen, zijn we niet alert op het onnodig weglekken van levensenergie als gevolg van overmatig piekeren en turbulente emoties, en merken we de speel- en ademruimte in het leven niet op. Tijdens deze zomerweek gaan we contact maken met het innerlijk lichaam, om te ontdekken hoe dit ons kan helpen bij het vinden van balans en gezondheid te midden van de drukte van alledag. Samen met dr. Woei-Lien Chong lezen we teksten uit Laozi en Zhuangzi over de rol van het innerlijk lichaam, en onder de deskundige begeleiding van Robert-Jan Schippers gaan we oefeningen doen in qigong en ander traditioneel Chinees lichaamswerk.

 Meer informatie »

 

Grote denkers in de oosterse filosofie 19 t/m 23 augustus 2019

Tijdens deze summerschool nemen we u mee op een verdiepingsreis in de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan en andere grote denkers uit de Oosterse filosofie. In het programma verzorgt Dr. Woei-Lien Chong een lezing op dinsdag 20 augustus om 14:30 uur over Daoïsme: Laozi en Zhuangzi. Om 20:00 uur die dag geef ik een oefensessie qigong 'Daoïsme in de praktijk'.